Meny

Länsträff SKOLA 11-13 mars 2020

Datum: 11 mars 12:00 - 13 mars 13:00
Plats: Stockholm

Länsträffen är förlagd i Stockholm där vi har ett fullspäckat program med många intressanta inslag.

TID
Onsdag 11 mars – fredag 13 mars 2020.

Länsträffen startar 11 mars kl 12.00 med lunch på hotell Amaranten och dag tre avslutas ca 12.00 med lunch ute på Värmdö.

Resa till och från Stockholm ordnar ni själva.

PLATS
Stockholm

MÅLGRUPP
Ordföranden och vice ordföranden inom barn- och utbildnings-nämnder och skolcheferna i Norrbotten.

MEDVERKANDE
SKR, Skolverket, Utbildningsdepartementet, Värmdö skärgårdsskola.

PROGRAM
Bifogas.

AVGIFT
2.100 kr/deltagare (exkl moms). I avgiften ingår fika, lunch, transporter inom Stockholm samt middag. Avgiften faktureras i efterhand.

BOENDE
Bokning och betalning av logi görs av deltagare själv till hotellet. Clarion Hotel Amaranten (Kungsholmen) har reserverat ett antal rum. Vid bokning av rum uppge 2115GR031352 som referens, då erhåller ni rum till konferenspriset 1.645 kr inkl moms och frukost. Bokning gör ni till: group.amaranten@choice.se alternativt via telefon: +46 (0)8 692 52 20. Senast datum för bokning av rum t o m 9 februari.

ANMÄLAN
Anmälan gör du längst ner på sidan senast 2020-02-09.

Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 070-693 54 78 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

PROGRAM

Onsdag 11 mars

12.00-13.00
Gemensam lunch på hotell Amaranten

13.30-17.00 SKR
Vi besöker SKR

19.00
Gemensam middag på restaurang…

Torsdag 12 mars

08.30-09.30
Tid för gemensamma frågor

09.30-11.30
Besök hos Utbildningsutskottet
Linus Sköld tar emot oss

11.30-12.30
Lunch

12.30-13.00
Resa till Skolverket i Solna

13.00-17.00
Skolverket
Vi besöker Skolverket i Solna för dialoger kring
- Tidiga samordnade insatser (TSI)
- Likvärdig skola
- Främja skolnärvaro

19.00
Gemensam middag

Fredag 13 mars

08.15
Avfärd till Värmdö skärgårdsskola

09.00-11.30
Verksamhetsbesök Värmdö skärgårdsskola
Vi får ta del av deras fjärrundervisningsprojekt och utbyter erfarenheter. Vi får också ta del av utmaningar och erfarenheter att bedriva jämlik skola i skärgård.

11.30-13.00
Gemensam lunch och avslut av länsträffen.

Välkomna!
/Annica Henriksson