Meny

Länsträff Skola - ordförande och vice ordförande 24-25 oktober 2019

Plats: Pajala, Hotell Smedjan

Fokus under höstens träff är Samverkan. Hur få till en hållbar samverkan över tid? Hur går vi från samtal till samverkan och vidare till samhandling? Dag ett genomförs tillsammans med skolcheferna

TID 
Torsdag 24 oktober- Fredag 25 oktober 2019. Dag ett startar kl 10.00 (fika serveras från kl 09.30) och dag två avslutas ca 12.00 med gemensam lunch.

PLATS 
Hotell Smedjan, Pajala

MÅLGRUPP 
Ordföranden och vice ordföranden i barn,- och utbildningsnämnden.

MEDVERKANDE 
SKL

PROGRAM 
Bifogas

AVGIFT
1.800/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår fika, lunch och middag. Avgiften faktureras i efterhand.  

BOENDE      
Bokning och betalning av logi görs av deltagare själv till hotellet. Hotell Smedjan har reserverat ett antal rum. Vid bokning av rum uppge ”Länsträff skola”. Rummen finns reserverade fram till den 15 oktober och ni bokar här: info@hotellsmedjan.se

ANMÄLAN
Anmälan gör du på längst ner på sidan senast 2019-10-10
Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 00 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Torsdag 24 oktober 2019
09.30-10.00 
Gemensamt fika

10.00-10.15 
Välkommen!
Inledning och presentation av Pajala kommun
Presentationsrunda

10.15-11.30 
Arbetsintegrerad utbildning
- Vad innebär det för kommunerna i Norrbotten
- Vilka politiska beslut behövs tas

11.30-12.00
Dimensionsutredningen gymnasieutbildning

12.00-13.00 
LUNCH

13.00-14.00  
Se, förstå och förändra-  ATT MOTVERKA KÖNSSKILLNADER I SKOLRESULTAT
Åsa Ernstam SKL

14.00-14.30
På väg mot jämlik och jämställd utbildning i Norrbotten
Karin Forsman - projektledare Norrbottens Kommuner

14.30-15.00
Fika

15.00-16.00
Lokalt inslag kring jämlik och jämställd skola 
Utvärdering och uppföljning av Aktuell skolpolitik 2019
Resa 2020

18.30
Middag

Fredag 25 oktober
08.30-09.00 
Reflektioner   

09.00-11.30 
Verksamhetsbesök i Pajala
Inklusive fika. 
 
11.30 
Återsamling

11.45 
Lunch och avslutning.

Välkomna!
Annica Henriksson