Meny

Länsträff Skola - Ordföranden och vice ordföranden 14-15 mars 2019

Datum: 14 mars 10:00 - 15 mars 12:00
Plats: Haparanda, Stadshotellet

Nu är det dag för den första länsträffen under denna mandatperiod. Länsträffen är ett forum för dialog kring aktuella frågor inom skolans område. Dag ett genomförs tillsammans med skolcheferna.

TID 
Torsdag 14 mars-Fredag 15 mars 2019. Dag ett startar kl 10.00 och dag två avslutas 12.00 med lunch. Fika finns från 09.30 den 14 mars.

PLATS 
Haparanda, Stadshotellet.

MÅLGRUPP 
Ordföranden och vice ordföranden inom barn-, och utbildningsnämnden i kommunerna samt inom LKF

MEDVERKANDE 
SKL

PROGRAM 
Bifogas

AVGIFT
1700 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår fika, lunch och middag. Avgiften faktureras i efterhand.  

BOENDE
Bokning och betalning av logi görs av deltagare själv till hotellet. Haparanda stadshotell har reserverat ett antal rum. Bokning av rum görs på info@haparandastadshotell.se eller tfn 0922-61490 ange bokningskod ”Länsträff skola”.

ANMÄLAN
Anmälan gör du på längst ner på sidan senast 2019-02-20. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 00 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN  
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Torsdag 14 mars
Gemensam dag med skolcheferna

09.30-10.00
Fika med registrering

10.00- 12.00
Välkommen!
Inledning och presentation av Haparanda
Kommunrundan
Presentationer
Kommunernas utmaningar inom utbildningsområdet

12.00- 13.00
Lunch

13.00- 14.00
Att leda skola- SKL
Styrning och ledning av skola

14.00- 15.20
Lärarförsörjning SKL
Utmaningar och möjligheter
Fika inkluderat i tiden

15.20-16.20
Skolans uppdrag- SKL
Kunskaps- och demokratiuppdraget

16.20-16.30
Summering och avslut för dagen
Skolcheferna avslutar sitt deltagande

19.00
Middag

Fredag 15 mars
08.15- 09.15
Uppdrag och beredningar
Presentation av ledamöter vid barn- och utbildningsberedning
Politiska samverkansberedningen
Folkhälsa

09.15- 09.40
Fika

09.40- 12.00
Verksamhetsbesök Haparanda skolverksamhet

12.00 
Återsamling Haparanda Stadshotell
Gemensam lunch och avslutning