Meny

Länsträff Skola - Skolchefer 13-14 mars 2019

Datum: 13 mars 11:30 - 14 mars 16:30
Plats: Haparanda, Stadshotellet

Nu är det dag för den första länsträffen under denna mandatperiod. Länsträffen är ett forum för dialog kring aktuella frågor inom skolans område. Dag två genomförs tillsammans med ordföranden och vice ordföranden inom barn och utbildning.

TID 
Onsdag 13 mars-Torsdag 14 mars 2019. Dag ett startar kl 11.30 med lunch och dag två avslutas kl 16.30

PLATS 
Haparanda, Stadshotellet.

MÅLGRUPP 
Skolchefer i Norrbotten

MEDVERKANDE 
SKL

PROGRAM 
Bifogas

AVGIFT
1700 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår fika, lunch och middag. Avgiften faktureras i efterhand.  

BOENDE    
Bokning och betalning av logi görs av deltagare själv till hotellet. Haparanda stadshotell har reserverat ett antal rum. Bokning av rum görs på info@haparandastadshotell.se eller tfn 0922-61490 ange bokningskod ”Länsträff skola”.

ANMÄLAN
Anmälan gör du  längst ner på sidan senast 2019-02-20.
Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 00 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.
                         

Onsdag 13 mars 2019
11.30-12.30
Lunch
Haparanda Stadshotell

12.30-14.30
Regionalt samverkansråd
Samverkan med LTU

Kompetensförsörjning
Möjligheter och utmaningar
Vad kan vi göra tillsammans?

14.30-15.00
Fika

15.00-16.30
En utvecklad studie och yrkesvägledning
Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle.

19.00
Middag

Torsdag 14 mars
08.30-09.30
Fortsättning skolcheferna.

09.30-10.00
Fika
Ordförandena och vice ordföranden ansluter

10.00-12.00
Välkommen!
Inledning och presentation av Haparanda
Kommunrundan
Presentationer
Kommunens utmaningar inom utbildningsområdet

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.00
Att leda skola- SKL
Styrning och ledning av skola

14.00-15.20
Lärarförsörjning SKL
Utmaningar och möjligheter
Fika inkluderat i tiden

15.20-16.20
Skolans uppdrag- SKL
Kunskaps- och demokratiuppdraget

16.20-16.30
Summering och avslut för dagen
Skolcheferna avslutar sitt deltagande