Meny

Länsträff Skola - skolchefer 23-24 oktober 2019

Plats: Pajala, Hotell Smedjan

Fokus under höstens träff är Samverkan. Hur få till en hållbar samverkan över tid? Hur går vi från samtal till samverkan och vidare till samhandling? Dag två genomförs tillsammans med ordföranden och vice ordföranden inom barn och utbildning.

TID 
Onsdag 23 oktober- Torsdag 24 oktober 2019.
Dag ett startar kl 12.00 med lunch och dag två avslutas kl 16.00

PLATS 
Hotell Smedjan, Pajala

MÅLGRUPP 
Skolchefer i Norrbotten

MEDVERKANDE 
SKL

PROGRAM 
Bifogas

AVGIFT
1.800 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår fika, lunch och middag. Avgiften faktureras i efterhand.

BOENDE
Bokning och betalning av logi görs av deltagare själv till hotellet. Hotell Smedjan har reserverat ett antal rum. Vid bokning av rum uppge ”Länsträff skola”. Rummen finns reserverade fram till den 15 oktober och ni bokar här: info@hotellsmedjan.se

ANMÄLAN
Anmälan gör du längst ner på sidan senast 2019-10-10. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 00 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Onsdag 23 oktober 
12.00 
Lunch
Hotell Smedjan

13.00-14.30 
Arbetsintegrerad lärarutbildning
- Information från Högnivåmötet LTU
- Hur kan den riggas på bästa sätt för att möta behoven i kommunerna
- Vad krävs för uppstart till hösten 2010

14.30- 15.00 
Fika

15.00-15.30
Uppdrag kompetensförsörjningsgruppen
- Prioriteringar under 2020
- Styrgruppens roll

15.30-16.30
Samverkan LTU
- Regionalt samverkansråd
- ULF
- Val av representant

16.30-17.00 
Förstudie
- Gemensamt verksamhetssystem Elevhälsa

19.00
Middag

Torsdag 24 oktober
08.30-09.30
Samverkan Region Norrbotten
- Norrbus - Utvärdering
- Länsstyrgruppen - Val av två representanter

Samverkan SKL
- Information från skolchefsnätverket

Samverkan skolchefer
- Länsdialogen via SKYPE, form, innehåll och datum
- Styrgruppsfunktion

09.30-10.00 
Fika
Ordförandena och vice ordföranden ansluter

10.00-10.15 
Välkommen!
Inledning och presentation av Pajala kommun
Presentationsrunda

10.15-11.30 
Arbetsintegrerad utbildning
- Vad innebär det för kommunerna i Norrbotten
- Vilka politiska beslut behövs tas

11.30-12.00
Dimensionsutredningen gymnasieutbildning

12.00-13.00 
LUNCH

13.00-14.00
Se, förstå och förändra- ATT MOTVERKA KÖNSSKILLNADER I SKOLRESULTAT
Åsa Ernstam SKL

14.00-14.30
På väg mot jämlik och jämställd utbildning i Norrbotten
Karin Forsman - projektledare Norrbottens Kommuner

14.30-15.00 
Fika

15.00-16.00 
Lokalt inslag kring jämlik och jämställd skola
Utvärdering och uppföljning av Aktuell skolpolitik 2019
Resa 2020

Välkomna
Annica Henriksson