Meny

Länsträff - Socialchefer 6-7 december 2018

Datum: 06 december 10:00 - 07 december 12:00
Plats: Luleå, Clarion Hotel Sense

Norrbottens Kommuner inbjuder till länsträff för socialchefer i länet. Syftet är att informera, förmedla kunskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte för att stärka samverkan mellan kommunerna.

TID 
Torsdag 6 december till fredag 7 december 2018. Vi börjar dag ett kl.10.00 (kaffe/te med smörgås från kl. 9.30) och avslutning dag två kl. 12.00 med lunch.

PLATS 
Luleå, Clarion Hotel Sense.

MÅLGRUPP 
Socialchefer i Norrbotten.
 
PROGRAM 
Torsdag 6 december
10.00-11.15 Agenda, incheckning och egna resonemang
11.15-12.00 Förstudie breddinförande RemoAge samt inventering hjälpmedelsförsörjning-Marja-Leena Komulainen
13.00-15.00 Gemensamt verksamhetssystem-Håkan Ohlsson, Evado
15.00-17.00 Dialog om organisation och innehåll RSS samt återkoppling från NSK:s och Nationella socialchefsnätverket
18.30 Gemensam middag

Fredag 7 december
08.30-09.00 Allmän information
09.00-09.30 Rapport utskrivningsklara-Ingegerd Skoglind-Öhman
10.00-12.00 Fortsatt dialog och egna punkter
12.00 Lunch och avslut

AVGIFT 
Pris 1 500 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår samtliga måltider (fika, lunch och middag). Avgiften faktureras i efterhand.

LOGI 
Ev logi ombesörjes av deltagarna själva.

ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 181116. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

VÄLKOMNA!
Eva Lakso och Benitha Eliasson
Norrbottens Kommuner