Meny

Länsträff - Socialchefer 7-8 december 2017

Datum: 07 december 10:00 - 08 december 12:00
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Norrbottens Kommuner inbjuder till länsträff för socialchefer i länet. Syftet är att informera, förmedla kunskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte för att stärka samverkan mellan kommunerna.

TID 
Torsdag 7 december till fredag 8 december 2017. Vi börjar dag ett kl.10.00 (kaffe/te med smörgås från kl. 9.30) och avslutning dag två kl. 12.00 med lunch.

PLATS 
Luleå, Elite Stadshotell (Storgatan 15)

MÅLGRUPP 
Socialchefer
 
PROGRAM 
Dialog kring aktuella frågor i kommunerna samt aktuell information från regional och nationell nivå.

• Våld i nära relation samt skyddat boende
• Strategi välfärdsteknik
• Psykisk hälsa
• Min plan
• Folkhälsostrategin
• Gemensam socialjour
• FoUI informerar, bl.a. återkoppling från dialogdagen med verksamhetsutvecklare m.fl., samt dialog om kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten
• En kunskaps- och tillitsbaserad jämställd socialtjänst-Revision av de mjuka värdena


AVGIFT
Pris 1 450 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår samtliga måltider (fika, lunch och julbord). Avgiften faktureras i efterhand.

LOGI
Logi ombesörjs på egen hand.

ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande och logi gör du längst ner på sidan senast 171125.
Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN 
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

VÄLKOMNA!
Eva Lakso
Samverkansledare Social välfärd
Norrbottens Kommuner