Meny

Länsträff socialnämndens ordf och v ordf 20-21 februari 2020

Datum: 20 februari 10:00 - 21 februari 12:00
Plats: Luleå, Clarion Hotel Sense

Norrbottens Kommuner inbjuder till länsträff för ordförande och vice ordförande i Socialnämnden. Syftet är att informera, förmedla kunskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte för att stärka samverkan mellan kommunerna.

Tid
Torsdag 20 och fredag 21 februari 2020 med start dag ett kl 10.00 (fika serveras från kl 09.30) och avslutning dag två kl 12.00 med lunch.

Plats
Luleå, Clarion Hotel Sense.

Målgrupp
Ordförande och vice ordförande i Socialnämnden.

Program
Bifogas.

Avgift
1.500 kr/deltagare (exkl moms). I avgiften ingår samtliga måltider (fika, lunch och middag) Avgiften faktureras i efterhand.

Logi
Var och en som behöver logi ombesörjer detta samt fakturering på egen hand.

Anmälan
Anmäl dig längst ner på sidan senast 12 februari 2020. OBS! Kort anmälningstid.

Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 070-693 54 78 eller marie.malkan@kfbd.se

Avanmälan
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

VÄLKOMNA!
Eva Lakso
Avdelningschef Social Välfärd

Programpunkter

• Nära vård och omsorg

• Psykisk hälsa

• Kvinnofrid

• Beroendecentrum

• Särskilt boende-utagerande dementa

• Samsjuklighet och gruppboende

• Familjehemsvård i samverkan

• Barn och unga

• Kompetensförsörjning

• Gemensamma verksamhetssystemet

• Övriga frågor