Meny

Länsträff - Städledare 17-18 april 2018

Datum: 17 april 12:00 - 18 april 12:00
Plats: Piteå, Kust Hotel

Norrbottens Kommuner inbjuder kommunernas städledare/motsvarande till en erfarenhetsträff. Avsikten med träffen är i likhet med tidigare träffar att få diskutera/utbyta erfarenheter kommunerna emellan.

Tid 
Tisdag 17 och onsdag 18 april 2018 med start dag ett kl 12.00 med lunch och avslutning dag två kl 12.00 med lunch.

Plats 
Piteå, Kust Hotell

Målgrupp 
Städledare/motsvarande från länets kommuner. Nytt för i år är att varje deltagande kommun tar med sig 1-2 städare för studiebesök och erfarenhetsutbyte städare emellan.

Program 
Bifogas. Maila gärna frågor och funderingar som ni vill lyfta under dagarna till ulrika.larsson@kfbd.se

Avgift 
1.450 kr/delt (exkl moms). I avgiften ingår all mat enligt programmet. Avgiften faktureras i efterhand.

Anmälan 
Anmäl dig längst ner på sidan senast 28 mars 2018.

Logi 
Ev logi bokas av resp deltagare på Kust Hotell, Piteå tfn 0911-300 00 uppge koden: Städledarträff. Kostnaden betalas av resp deltagare på plats eller begär fakturering av hotellet.

Avanmälan 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Information 
Närmare information lämnas av vårt kansli, tfn 0920-20 54 00.

Ulrika Larsson
Norrbottens Kommuner 

Program

Chefer/arbetsledare                                 
17 april                                                   

12.00 Lunch                                             

13.00-16.00 Chefer/arbetsledare träffas och samverkar. Diskussionsgrupper                                                      
                                                            
14.00 Fika
  
15.30 Gemensam                                       
Städarna återberättar för chefer/arbetsledare vad de sett/gjort under sitt studiebesök
                                         
15.50 Avrundning info gemensam aktivitet
   
18.00 Gemensam aktivitet
                          
19.00 Gemensam middag

18 april                                                      
08.00-09.30 forts diskussionsgrupperna        
                                                                 
09.30 Fika
                                               
10.00-11.45 forts diskussionsgrupperna
       
11.45 Gemensam utvärdering/avslut            
Vad tycker städarna om upplägget               
Vem tar stafettpinnen 2019?
                        
12.00 Gemensam lunch 

Städare
17 april

12.00 Lunch

13.00-15.30 Städarna åker tillsammans med städare sittande i ledningsgruppen och våra ergonomi/arbetsteknikombud på studiebesök ute i verksamheten.

15.30 Gemensam. Städarna återberättar för chefer/arbetsledare vad de sett/gjort under sitt studiebesök.

15.50 Avrundning info gemensam aktivitet

18.00 Gemensam aktivitet

19.00 Middag

18 april

08.00-09.30 Städarna träffar städare sittande i ledningsgruppen och våra ergonomi/arbetsteknikombuden för diskussion/reflektion från studiebesök dagen innan.

09.30 Fika

10.00-11.45 forts diskussion/reflektion

11.45 Gemensam utvärdering/avslut
Vad tycker städarna om upplägget
Vem tar stafettpinnen 2019?

12.00 Gemensam lunch