Meny

Lärandemöte - Nära vård och omsorg på nya sätt 7 oktober 2019

Plats: Luleå, Regionhuset, Lokal: Sessionssalen

Välkommen till första lärandemötet i omställningsarbetet Nära vård och omsorg på nya sätt Den 7 oktober samlas representanter från kommunernas och regionens hälso- och sjukvård för ett uppstartsmöte kring hur vi kan utveckla nära vård och omsorg på nya sätt – för att förbättra kvaliteten i tjänsterna och samtidigt använda våra gemensamma resurser inom kommunerna och regionen mer effektivt. Ett viktigt syfte med detta lärandemöte är att utbyta tankar och idéer, och inspireras av varandra, om hur vi kan komma framåt med detta samarbete riktat till våra gemensamma patientgrupper med stora behov. För att göra detta ber vi er tillsammans inom respektive närsjukvårdsområde med kommuner att utveckla en presentation, gärna med presentationsunderlag, som kan ge en översiktlig bild utifrån nedanstående kriterier. För presentationen finns tillgängligt totalt 30 minuter per område dvs – inklusive 5 till 10 minuter tillgängligt för möjligheter att ställa frågor och diskutera underlaget med övriga deltagare.

Följande innehåll och struktur föreslås för presentationen:
1. Beskrivning av fokus på målgrupp/individer, eventuellt även med beskrivning av målgruppens bedömda storlek inom ert område
2. Översiktlig och pedagogisk bild av en möjlig samverkansmodell, eventuellt även med beskrivning av en tänkt patientprocess
3. Gärna en sammanfattning med bedömda vinster/fördelar för patient/närstående, kommunala utförarverksamheter och regionala utförarverksamheter

Under eftermiddagen (från cirka kl. 14) startar en workshop där varje närsjukvårdsområde med kommuner får möjlighet att fortsätta planera arbetet framåt, samt beskriva och återkoppla om vilket stöd som behövs fortsättningsvis för att utveckla möjligheterna, och hantera de utmaningar som ses framåt.
 
För eventuella frågor eller synpunkter, kontakta Greta Sköld, Koordinator Nära vård på nya sätt, greta.skold@norrbotten.se 

Tid 
Måndag 7 oktober 2019 med början kl 10.00-ca 16.00 (fika serveras från kl 09.15) och lunch ingår.

Plats 
Luleå, Regionhuset. Lokal: Sessionssalen.

Målgrupp 
Konferensen vänder sig till er, från enhetschef till politiker i kommuner och Region Norrbotten, som berörs av omställningsarbetet Nära vård och omsorg på nya sätt.

Anmälan 
Gör du längst ner på sidan senast 2019-10-01. Frågor kring anmälan kontakta Marie Malkan 0920-20 54 08 marie.malkan@kfbd.se

Avanmälan 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Välkommen till en inspirerande dag!
Greta Sköld, Koordinator Nära vård på nya sätt, Region Norrbotten
Ulrika Larsson, Koordinator Nära vård på nya sätt, Norrbottens Kommuner