Meny

Lärprojekt innovation 10 september 2021

Datum: 10 september 09:00 - 10 september 11:30
Plats: Teams

Kommuners innovationsförmåga blir allt viktigare. Den ökade digitaliseringen och förväntningar kring hållbarhet och framtida välfärd skapar nya möjligheter och utmaningar för våra kommunorganisationer. Nyskapande sätt att utforma tjänster, arbetssätt och samverkan kommer därför mer och mer i fokus. Nu har du som arbetar med utvecklingsfrågor inom kommunal förvaltning, eller i utvecklingsprojekt, chansen att delta i ett lärande utbyte med andra kommuner och inbjudna gäster.

TID 
Första lärträffen äger rum fredag 10 september kl. 09.00-11.30. Möjlighetfinns att delta i eftersnack 11.30-12.00. Erbjudande om deltagande vid fler träffar kommer. Totalt sker 8 träffar under 2021 och 2022.

PLATS
Deltagande via Teams (länk skickas ut till de som anmält sig).

MÅLGRUPP
Inbjudan vänder sig till dig inom kommunerna i Norrbotten som driver innovationsarbete i termer av t.ex. verksamhetsutveckling, förbättrings- och kvalitetsarbete. Du kan ha en strategisk utvecklingsroll inom
kommunal förvaltning, eller i utvecklingsprojekt som ägs och drivs av kommuner. Hör av dig till johan.hornemalm@kfbd.se om du har frågor om deltagandet.

PROGRAM
Se nedan mer om träffens syfte och innehåll.

AVGIFT
Ingen avgift. Meddela eventuella förhinder.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 2021-09-03  Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 070-693 54 78 eller marie.malkan@kfbd.se

MEDVERKANDE
Johan Hörnemalm, Norrbottens Kommuner
Catarina Lundqvist, Norrbottens Kommuner
Benitha Eliasson, Norrbottens Kommuner
Klas Danerlöv, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Mikael Sturk, Pajala kommun

Innehåll och syfte
Norrbottens Kommuner har ett långsiktigt mål kring att främja fler innovationer i kommunal verksamhet. Som ett led i detta erbjuds deltagande i ett lärprojekt under 2021 och 2022. Lärprojektet syftar till erfarenhetsutbyte och lärande i innovationsfrågor.

I lärprojektet får du möta andra som jobbar med strategiska utvecklingsfrågor inom kommunal verksamhet, eller i utvecklingsprojekt. Erfarenheter delas kring nyskapande processer, arbetssätt och
samverkansformer. Vid varje träff medverkar även en inbjuden gäst. Lärträffarnas teman och innehåll medskapas av de som deltar. Det kan exempelvis handla om utveckling av service och tjänster, eller innovativ samverkan för att utveckla lokalsamhället.

Vid första träffen får vi dels ta del av nationella initiativ för ökad innovationsförmåga i kommuner, dels utvecklingsarbeten och lärdomar från länet. Med detta som plattform formar vi sedan lärprojektets fokus
och teman för framtida lärträffar.

Punkter i programmet

• Inledning - om Lärprojektet
Johan Hörnemalm och Catarina Lundqvist, Norrbottens Kommuner
• Innovation i offentlig sektor – erfarenheter och lärandemöjligheter
Klas Danerlöv, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
• ”Snacka om att tänka nytt” – regional kartläggning och lokalt innovationsarbete
Mikael Sturk, Pajala kommun
• Reflekterande dialog
• Möjlighet till eftersnack, från 11.30

Välkommen med din anmälan! Johan, Catarina och Benitha