Meny

Lagkrav på e-fakturor för alla 15 maj 2018

Datum: 15 maj 10:00 - 15 maj 16:00
Plats: Luleå, Savoy Hotel

Regeringen föreslår i ett nytt lagförslag krav på e-fakturering vid all offentlig upphandling. Detta innebär att alla upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ta emot och behandla fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering. Detta baseras på EU direktiv som nu blir svenska lag. Detta föreslås träda i kraft den 1 april 2019. Regeringen går ett steg längre och föreslår även att alla leverantörer till offentlig sektor ska skicka e-fakturor. Det gäller alla inköp som görs av en kommun eller myndighet och när det är upphandlingar så är det de som påbörjas efter den 1 april nästa år. Riksdagsbeslut väntas i vår. Fördelarna med e-fakturor är många både för kommuner och leverantörer. Dock krävs insatser från varje kommun, kommunalt bolag, myndighet m.fl. som måste se till att leverantörerna klarar av detta i framtiden. Här krävs informationsinsatser och systemstöd. För att informera om den nya lagen samt erbjuda ett tillfälle till diskussion om vad som kommer att krävas och hur arbetet ska organiseras bjuder Norrbottens Kommuner och SKL in till en konferensdag.

TID
15 maj 2018 10.00-15.30. 

PLATS 
Savoy Hotel, Luleå

MÅLGRUPP 
Kommunernas inköpsansvariga samt representanter från ekonomikontoren.

MEDVERKANDE 
Kerstin Wiss Holmdahl, SKL

PROGRAM 
Bifogas

DOKUMENTATION 
En sammanfattande videolänk rörande den nya lagstiftningen kommer att i efterhand skickas ut till samtliga kommuner i länet.

AVGIFT 
950 kr/deltagare (exkl.moms). I avgiften ingår fika och lunch under dagen. Avgiften faktureras i efterhand.

ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 2018-04-20. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Björn Eriksson, Norrbottens Kommuner

Program
 
09.30-10.00 
Fika

10.00-12.00 
Den nya lagstiftningen och stödinsatser, systemstöd mm
Kerstin Wiss Holmdahl

12.00-13.00 
Lunch

13.00-15.00  
Hur inför vi e-faktureringen på ett bra sätt. Diskussion

15.00 
Avslutning, fika