Meny

MET - utbildning 12-13 april samt 20 april 2018

Datum: 12 april 10:00 - 20 april 15:30
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

MET (Motivational Enhancement Therapy), på svenska Motivationshöjande behandling, är en behandling som syftar till att uppmuntra och utveckla motivation till förändring av alkoholkonsumtionen hos personer med alkoholberoende. MET bygger på kartläggning av alkoholvanor och alkoholrelaterade provtagningar där återkopplingen av resultaten görs på ett motivations-höjande sätt utifrån motiverande samtal/MI. MET är den psykologiska behandlingsmetod som ges högst prioritering i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd till missbruk och beroende (2015). MET rekommenderas även för ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem.

Tid 
12-13 april samt 20 april 2018

Plats 
Luleå, Elite Stadshotellet

Målgrupp 
Utbildningen riktar sig i första hand till personal inom missbruks- och beroendevården, vuxenpsykiatrin, primärvården och socialtjänsten.

Utbildare 
Tove Antonisen, arbetsterapeut/steg 1 KBT-terapeut och Ann-Charlott Lidfors, skötare/steg 1 KBT-terapeut. Kursledarna är medlemmar i MINT, Motivational Interviewing  Network of Trainers.

Förkunskaper 
Grundkurs i MI/motiverande samtal krävs.

Program 
Utbildningen startar torsdag 12 april kl. 09.30 med kaffe och smörgås, dagen avslutas ca kl. 16.30. Fredagen 13 april fortsätter utbildningen kl. 08.30 och dagen avslutas ca kl. 15.30.

Dag 3, 20 april startar kl. 09.30 med kaffe och smörgås och avslutas ca kl. 15.30.

Utbildningen består av 3 kursdagar. Mellan dag två och tre ligger en vecka för tillämpningsuppgift och självstudier.

Avgift 
2.500 kr/delt (exkl moms). Övriga 3 500 kr/delt (exkl moms). I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe och lunch under dagarna. Var och en som behöver logi ombesörjer detta samt fakturering på egen hand.

Anmälan 
Gör Din anmälan senast den 21 mars 2018 längst ner på sidan. Om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar så debiteras 50 % av avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften. 
 
Antalet deltagare är begränsat till 30 personer.

Kursdokumentation 
Skickas ut till anmälda deltagare i samband med bekräftelsen ca 1 vecka före kursstart.

Information 
För övrig information kontakta Marie Malkan, Norrbottens Kommuner, tfn 0920-20 54 08, e-post marie.malkan@kfbd.se