Meny

MI - utbildning 1-2 samt 15-16 mars 2018

Datum: 01 mars 10:00 - 16 mars 15:30
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser med syfte att främja motivation och beteendeförändring.

Tid 
1-2 samt 15-16 mars 2018.
 
Lokal 
Luleå, Elite Stadshotellet

Målgrupp  
Utbildningen till personal inom missbruks- och beroendevården, vuxenpsykiatrin, primärvården och socialtjänsten.

Utbildare 
Tove Antonisen, arbetsterapeut/steg 1 KBT-terapeut och Ann-Charlott Lidfors, skötare/steg 1 KBT-terapeut. Kursledarna är medlemmar i MINT, Motivational Interviewing  Network of Trainers.

Program 
Utbildningen startar torsdag 1 mars kl. 9.30 med kaffe och smörgås, dagen avslutas ca kl. 16.30. Fredagen 2 mars  fortsätter utbildningen kl. 8.30 och dagen avslutas ca kl. 15.30. För dagarna 15-16 mars gäller samma hålltider.

Avgift 
För kommun och landstingsanställd 3 100 kr exkl. moms. Övriga 4 100 kr exkl. moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe och lunch under dagarna. Var och en som behöver logi ombesörjer detta samt fakturering på egen hand. 

Anmälan 
Gör Din anmälan senast den 15 februari 2018 längst ner på sidan. Om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar så kommer vi att debitera 50 % av avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

Antalet deltagare är begränsat till 30 personer. En fördelning av utbildningsplatser kommer att ske mellan de intresserade verksamheterna.

Kursdokumentation till utbildningstillfället skickas ut till anmälda deltagare i samband med bekräftelsen ca två veckor före kursstart.

För övrig information kontakta; Marie Malkan på Norrbottens Kommuner, tel. 0920-20 54 08, e-post marie.malkan@kfbd.se