Meny

MI-utbildning 12-13 mars 2020 samt 10-12 februari 2021

Datum: 02 december 00:00 - 12 februari 15:00
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser med syfte att främja motivation och beteendeförändring.

Tid
12-13 mars samt 10-12 februari 2021.

Lokal
Luleå, Elite Stadshotellet

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personal inom missbruks- och beroendevården, vuxenpsykiatrin, primärvården och socialtjänsten. Utbildningen vänder sig i första hand till kommunerna och Region Norrbotten. Övriga i mån av plats.

Utbildare
Ann-Charlott Lidfors, AC/Aktiv, skötare/steg 1 KBT-terapeut. Kursledaren är medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers.

Program
Utbildningen startar torsdag 12 mars kl. 9.30 med kaffe och smörgås, dagen avslutas ca kl. 16.30. Fredagen 13 mars fortsätter utbildningen kl. 8.30 och dagen avslutas ca kl. 15.30. För dagarna 10-12 februari 2021 gäller samma hålltider.

Avgift
För kommun och landstingsanställd 3.900 kr exkl. moms. Övriga 4.900 kr exkl. moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch under dagarna. Var och en som behöver logi ombesörjer detta samt fakturering på egen hand.

Anmälan
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Antalet deltagare är begränsat till 30 personer. En fördelning av utbildningsplatser kommer att ske mellan de intresserade verksamheterna.

Kursdokumentation till utbildningstillfället skickas ut till anmälda deltagare i samband med bekräftelsen ca två veckor före kursstart.

För övrig information kontakta; Marie Malkan på Norrbottens Kommuner, tel. 070-693 54 78, e-post marie.malkan@kfbd.se