Meny

MI - utbildning 28 februari-1 mars samt 14-15 mars 2019

Datum: 28 februari 10:00 - 15 mars 15:30
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser med syfte att främja motivation och beteendeförändring.

Tid 
28 februari-1 mars samt 14-15 mars 2019.
 
Lokal 
Luleå, Elite Stadshotellet

Målgrupp  
Utbildningen vänder sig till personal inom missbruks- och beroendevården, vuxenpsykiatrin, primärvården och socialtjänsten. Utbildningen vänder sig i första hand till kommunerna och Region Norrbotten. Övriga i mån av plats.

Utbildare 
Tove Antonisen, arbetsterapeut/steg 1 KBT-terapeut och Ann-Charlott Lidfors, skötare/steg 1 KBT-terapeut. Kursledarna är medlemmar i MINT, Motivational Interviewing  Network of Trainers.

Program 
Utbildningen startar torsdag 28 februari kl. 9.30 med kaffe och smörgås, dagen avslutas ca kl. 16.30. Fredagen 1 mars fortsätter utbildningen kl. 8.30 och dagen avslutas ca kl. 15.30. För dagarna 14-15 mars gäller samma hålltider.

Avgift 
För kommun och landstingsanställd 3 100 kr exkl. moms. Övriga 4 100 kr exkl. moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe och lunch under dagarna. Var och en som behöver logi ombesörjer detta samt fakturering på egen hand. 

Anmälan 
Gör Din anmälan längst ner på sidan senast 4 februari 2019. Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare. Antalet deltagare är begränsat till 30 personer. En fördelning av utbildningsplatser kommer att ske mellan de intresserade verksamheterna.

Kursdokumentation till utbildningstillfället skickas ut till anmälda deltagare i samband med bekräftelsen ca två veckor före kursstart.

För övrig information kontakta; Marie Malkan på Norrbottens Kommuner, tel. 0920-20 54 08, e-post marie.malkan@kfbd.se