Meny

MI-utbildning 7-8 november samt 14-15 november 2019

Datum: 07 november 10:00 - 15 november 15:30
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser med syfte att främja motivation och beteendeförändring.

Tid 
7-8 samt 14-15 november 2019.
 
Lokal 
Luleå, Elite Stadshotellet

Målgrupp  
Utbildningen vänder sig till personal inom missbruks- och beroendevården, vuxenpsykiatrin, primärvården och socialtjänsten. Utbildningen vänder sig i första hand till kommunerna och Region Norrbotten. Övriga i mån av plats.

Utbildare 
Ann-Charlott Lidfors, AC/Aktiv, skötare/steg 1 KBT-terapeut. Kursledaren är medlem i MINT, Motivational Interviewing  Network of Trainers.

Program 
Utbildningen startar torsdag 7 november kl. 9.30 med kaffe och smörgås, dagen avslutas ca kl. 16.30. Fredagen 8 november fortsätter utbildningen kl. 8.30 och dagen avslutas ca kl. 15.30. För dagarna 14-15 november gäller samma hålltider.

Avgift 
För kommun och landstingsanställd 3.900 kr exkl. moms. Övriga 4.900 kr exkl. moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch under dagarna.

Var och en som behöver logi ombesörjer detta samt fakturering på egen hand. 

Anmälan 
Gör Din anmälan längst ner på sidan senast 17 oktober 2019. Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Antalet deltagare är begränsat till 30 personer. En fördelning av utbildningsplatser kommer att ske mellan de intresserade verksamheterna.

Kursdokumentation till utbildningstillfället skickas ut till anmälda deltagare i samband med bekräftelsen ca två veckor före kursstart.

För övrig information kontakta; Marie Malkan på Norrbottens Kommuner, tel. 0920-20 54 08, e-post marie.malkan@kfbd.se