Meny

MI - utbildning

Datum: 20 november 00:00 - 01 december 15:30
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser med syfte att främja motivation och beteendeförändring.

Tid 

16-17/11 samt 30/11-1/12 2017
 
Lokal 

Luleå, Elite Stadshotellet

Målgrupp  

Utbildningen vänder sig till personal inom missbruks- och beroendevården, vuxenpsykiatrin, primärvården och socialtjänsten.

Utbildare 

Tove Antonisen, arbetsterapeut/steg 1 KBT-terapeut och Ann-Charlott Lidfors, skötare/steg 1 KBT-terapeut. Kursledarna är medlemmar i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers.

Program 

Utbildningen startar torsdag 16 november kl. 9.30 med kaffe/the och smörgås, dagen avslutas ca kl. 16.30. Fredagen 17 november fortsätter utbildningen kl. 8.30 och dagen avslutas ca kl. 15.30. För dagarna 30/11 och 1/12 gäller samma hålltider.

Avgift 

För kommun och landstingsanställd 3 100 kr exkl. moms. Övriga 4 100 kr exkl. moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch under dagarna. Var och en som behöver logi ombesörjer detta samt fakturering på egen hand. 

Anmälan 

Gör Din anmälan senast den 27 oktober 2017. Om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar så kommer vi att debitera 50 % av avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

Antalet deltagare är begränsat till 30 personer. En fördelning av utbildningsplatser kommer att ske mellan de intresserade verksamheterna.

Kursdokumentation till utbildningstillfället skickas ut till anmälda deltagare i samband med bekräftelsen ca två veckor före kursstart.

För övrig information kontakta; Marie Malkan på Norrbottens Kommuner, tel. 0920-20 54 08, e-post marie.malkan@kfbd.se