Meny

Näringslivschefträff 20-21 oktober 2021

Datum: 20 oktober 12:00 - 21 oktober 13:00
Plats: Haparanda Stadshotell

Nätverksträff för Näringslivschefer/VD i Norrbottens kommuner.

Plats
Haparanda Stadshotell

Tid
Start onsdag 20 oktober kl.12.00 med lunch och avslut torsdag 21 oktober kl.13.00.

Dagordning

Onsdag 20/10
12.00-13.00
Lunch Haparanda Stadshotell

13.00
Inledning och välkommen

13.15
Presentation av Haparanda, Bengt Strandberg, Haparanda kommun

13.45
I ett län med hög tillväxt och ljusa framtidsutsikter- Hur står sig det lokala företagsklimatet? Hans Andersson, Svenskt Näringsliv,

14.30 -14.50
Fikapaus

14.50 -17.00
Kompetensförsörjning och inflyttning. Stina Almkvist, Region Norrbotten. Annika Fredriksson, Swedish Lapland.
Presentation av den nyligt publicerade rapporter från Oxford Research om kompetensbehov i Norrbotten med anledning av den nya gröna omställningen, baserat på dialoger med samtliga kommuner.
Presentation av projektet ”The responsible shift” för att attrahera inflyttning och mottagarkapacitet.
En mindre workshop på temat hur kommuner kan arbeta konkret utifrån verktygen (AI)” The responsible shift” för att attrahera nya innevånare och kompetens utanför Sverige.

19.00
Middag med Haparanda kommun som värd

Torsdag 21/10
8.30 -
Projekt Made in Norrbotten. Helena Karlberg och Li Skarin, LTU Business
Information om kommunikationsprojektet ”Made in Norrbotten” som adresserar kompetensförsörjningen som är en av Norrbottens viktigaste utmaningar och det stora behovet av utbildad arbetskraft. För att lyckas attrahera talang, kapital och inte minst kvinnor behöver bilden av Norrbotten breddas och förändras. Strategiska kommunikationssatsningar behövs som leder till en kontinuerlig nationell och internationell närvaro där Norrbottens innovationer, forskningsresultat och företagsnyheter når utanför länsgränsen.

9.15
Ny programperiod för strukturfonderna och aktuella utlysningar, Per-Erik Andersson, Region Norrbotten

10.00-10.15
Fika

10.15
Avki- samiskt Näringslivsbolag Erika Unnes Projektledare Arena samisk näringslivsutveckling
Presentation av projekt för att stärka och stötta samiska företagare i syfte att lyfta samiskt näringsliv i ett brett fält.

10.40
Aktuellt från Innovationskontoret, Marita Holst, Luleå Tekniska Universitet

11.10
Aktuellt från Region Norrbotten, Monica Lejon,

11.30
Aktuellt Norrbottens Kommuner, Ann-Christin Aspvik

11.15
Slut och summering, Nästa möte mars 2022 Gällivare, Januari 1 dag.

12.00
Lunch och avslut, Sven Tornberg (C) Kommunalråd Haparanda, närvarar

Anmälan
Gör du längst ner på sidan senast 6 oktober 

Anmälningsavgift
650 kr/deltagare exkl moms. I avgiften ingår lunch och fika. Avgiften debiteras i efterhand.

Logi
bokas och betalas separat. Ringa/mejla till Stadshotellet och ange kod ”näringslivschefer” så får du ta del av specialpriset SEK 1176 inkl moms. Detta pris gäller endast om man bokar direkt dvs inte på Booking eller Hotels

Kontakt Haparanda Stadshotell:
Tel +46 (0)922 61490 +46 (0)70 626 1497
e-post: tarja@haparandastadshotell.se