Meny

Nätverksträff - processledare för jämställdhet 22-23 januari 2018

Datum: 22 januari 10:00 - 23 januari 15:00
Plats: Kalix, Hotell Valhall

Norrbottens Kommuner inbjuder kommunernas utsedda processledare för jämställdhetsintegrering samt arbetet med jämställdhetsdeklarationen (CEMR) till denna workshop/nätverksträff. Avsikten med träffen är att få diskutera/utbyta erfarenheter kommunerna emellan.

TID 
22 – 23 januari 2018 med början dag ett kl.10.00, fika från 09.30 och avslutning dag två kl. 15.00. Gemensam middag dag 1.

PLATS 
Hotell Valhall, Kalix

MÅLGRUPP 
Utsedda processledare för arbetet med jämställdhetsintegreringen i respektive kommun

PROGRAM 
Bifogad 

AVGIFT
1 500 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår samtliga måltider. Avgiften faktureras i efterhand.

LOGI 
Eventuell logi bokas av respektive deltagare på Hotel Valhall, 0923-159 00 uppge kod 90764. Kostnaden betalas av respektive deltagare på plats eller begär fakturering.

ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande gör du senast 2018-01-08 på nedanstående länk. 
Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN 
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.
/Ulrika Larsson, Norrbottens Kommuner

Programpunkter
Omvärldsbevakning
Länsstyrelsen Norrbotten
Goda exempel
Goda exempel som underlag att söka det Regionala jämställdhetspriset 2018.

Ett mer detaljerat program skickas ut inför nätverksträffen. Har du några punkter du vill lyfta så skicka in det till ulrika.larsson@kfbd.se