Meny

Nya dataskyddsförordningen ur ett kommunperspektiv 18 april 2018

Datum: 18 april 10:00 - 18 april 16:00
Plats: Luleå, Clarion Hotel Sense

Under en heldag går vi igenom de viktigaste frågorna att tänka på för en kommun, nu när den nya dataskyddsförordningen snart ska börja tillämpas.

Tid 
Onsdag 18 april 2018 med start kl 10.00 (fika serveras från kl 09.30) och beräknad avslutning ca kl 16.00.

Plats 
Luleå, Clarion Hotel Sense.

Målgrupp 
Verksamhetsansvariga, förvaltningschefer, andra beslutsfattare, dataskyddsombud, förtroendevalda och andra anställda i kommunen som behöver kunskaper om regelverket.

Föreläsare 
Lotta Kavtaradze, Privacyline AB och Christer Hjert, Kommunakuten.

Program 
Bifogas.

Avgift 
2.400 kr/delt (exkl moms). I avgiften ingår kaffe och lunch under dagen.

Anmälan 
Anmälan gör du längst ner på sidan senast 28 mars 2018.

Avanmälan 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Information
Mer information lämnas av vårt kansli, tfn 0920-20 54 00.

Norrbottens Kommuner
Ulrika Larsson


Programpunkter

• När är dataskyddslagstiftningen tillämplig?
• Hur hänger lagstiftningarna ihop?
• GDPR och kommunen; organisation, förhållandet till OSL och arkivlagen, god offentlighetsstruktur
• Grundläggande begrepp, bland annat: vad är en personuppgift? Vem är personuppgiftsansvarig? När har man anlitat ett personuppgiftsbiträde?
• Grundläggande dataskyddsprinciper, bland annat: bevarande och gallring, behörigheter, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering
• Övergripande legala förändringar i GDPR
• Förslag till svensk dataskyddslag (kort)
• Vad kan hända om man inte följer GDPR/DSL?
• Generella utmaningar för kommuner
-  diarier
-  ärendehantering
-  sociala medier
-  skolan
-  hemsidan
-  fritext
-  regler om arkiv
• Begäran enligt offentlighetsprincipen – om vi hinner


 Av tidsskäl kommer vi inte att gå igenom patientdatalagen, socialtjänstregisterlagen eller HR-frågor, men det går bra att ställa specifika frågor.