Meny

Nya perspektiv på hälsa och tillväxt 13 juni 2018

Datum: 13 juni 10:00 - 13 juni 16:00
Plats: Luleå, Vineyard konferenscenter

Välkommen till en dag som också är startskottet på ett mer systematiskt regionalt arbete som ska bidra till en mer jämställd och jämlik folkhälsa i Norrbotten 2026. Norrbottens folkhälsostrategi har lagt grunden och nu inleds arbetet med att förverkliga innehållet.

Syftet med dagen är att ge nya perspektiv på folkhälsa och folkhälsoarbetet samt ge en kort beskrivning på vilket sätt regionala nivån kommer bidra till en mer jämställd och jämlik folkhälsa 2026.

Nycklarna till en förbättrad folkhälsa ligger hos en mängd aktörer och endast tillsammans kan länet förbättra hälsoläget. Målgrupp för arrangemanget är ledande politiker och tjänstepersoner som direkt och indirekt arbetar med folkhälsa i idéburen, offentlig och privat sektor. Särskilt viktiga är den grupp av kommunföreträdare (kommunalråd, kommunchefer, förvaltningschefer med flera som Norrbottens folkhälsopolitiska råd träffade under kommunbesöken hösten 2016

Tid
13 juni 2018, 10.00 - 16.00.

Plats
Luleå, Vineyard konferenscenter

Anmälan
Gör du längst ner på sidan senast 1 juni 2018.

Mer information om dagen hittar du här

Varmt välkomna hälsar
Agneta Granström (MP), ordförande på uppdrag av Norrbottens folkhälsopolitiska råd