Meny

Överförmyndarfrågor - Länsträff 2-3 maj 2018

Datum: 02 maj 11:30 - 03 maj 12:00
Plats: Arjeplog, Hornavan Hotell

Norrbottens Kommuner inbjuder till en länsträff i Överförmyndarfrågor. Här ges möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa kontakt med andra överförmyndare/överförmyndarnämnder. Vid denna träff ges stort utrymme till att lyfta frågeställningar.

Tid 
Onsdag 2 maj - torsdag 3 maj. Registrering dag ett kl. 11.30-12.00, därefter lunch. Dag två avslutas med lunch kl. 12.00.

Plats 
Hornavan Hotell, Arjeplog

Målgrupp 
Överförmyndare, ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnder samt handläggare.

Program  
Ett detaljerat program skickas ut i samband med bekräftelsen efter sista anmälningsdagen.

Avgift 
1 100 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår samtliga måltider. Avgiften debiteras i efterhand.

Logi 
Eventuell logi bokas av respektive deltagare på Hornavan Hotell, 0960–777 100 eller www.hornavanhotell.se uppge kod Länsträff överförmyndare. Kostnaden betalas av respektive deltagare på plats eller begär fakturering.

Anmälan 
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 2018-04-09. 
 
Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan, 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

Avanmälan 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Norrbottens Kommuner/Ulrika Larsson