Meny

Open Space möte om samverkan och långsiktigt engagemang skola och forskning 27 februari 2019

Datum: 27 februari 09:30 - 27 februari 16:00
Plats: Luleå, Luleå tekniska universitet, multistudion A1029

Hur utvecklar vi forskningssamverkan - långsiktigt och hållbart?

Tid
27 februari 2019, kl 09.30 -16.00

Plats
Luleå tekniska universitet, multistudion A1029

Syftet med mötet är att synliggöra skolhuvudmäns (samtliga skolformer) och universitetets utmaningar med att bygga en arena där verksamheterna kan mötas på lika villkor. Arbetet med att bygga en robust samverkan handlar om att skapa strukturer och relationer som är hållbara över tid. Vi behöver arbeta tillsammans och utforska vilka möjligheter som ligger dolda, idéer och tankar som kan var värdefulla för vårt arbete. Du som deltagare deltar aktivt under hela dagen.

Målgrupp
är skolhuvudmän, skolledare, pedagoger, forskare och andra som har uppdrag att verka för utveckling och samverkan

Vad innebär ”Open Space”
Med mötesformen Open Space skapar vi tillsammans aktuella och angelägna samtal om det som känns viktigt för att utveckla samverkan och långsiktigt engagemang för forskningsbaserad skola och verksamhetsnära forskning.

Open Space bygger på aktivt deltagande och erfarenhetsutbyte. Mötet erbjuder möjlighet att samtala om frågor som rör forskningssamverkan på lika villkor.

Mötet arrangeras i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner. Mötet är avgiftsfritt. Vi bjuder på fika – Du bjuder på ett aktivt deltagande!

Anmälan
Anmälan gör du längst ner på sidan senast 19 februari 2019. Begränsat antal platser, 60 personer.

Lunchmöjlighet finns på flertal ställen inom universitetsområdet till egen bekostnad.

Har ni frågor kan ni mejla dem till kaarin.kivimaki@ltubusiness.se

Varmt välkomna att delta!

Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner