Meny

Parkeringstillstånd 28-29 november 2018

Datum: 28 november 12:00 - 29 november 12:00
Plats: Skellefteå, Scandic Hotel

Kommunernas tjänstepersoner som handlägger parkeringstillstånd för rörelsehindrade har en utsatt roll i sitt myndighetsutövande. Nytt regelverk har implementerats och utbildning i detta har genomförts nationellt. Många frågetecken kvarstår dock och möjligheten till diskussioner och erfarenhetsutbyte kring det nya regelverket är stort. Nätverket kring dessa frågor träffas för närvarande två ggr/år, varannan gång i Norr- respektive Västerbotten. Norrbottens Kommuner bjuder nu in till en ny träff i Skellefteå för dessa handläggare.

TID 
Onsdagen den 28 och torsdagen den 29 november 2018 med början dag ett kl.12.00 med samling/lunch och avslutning dag två kl. 12.00 med lunch.

PLATS 
Scandic Hotel, Skellefteå

MÅLGRUPP 
Kommunernas handläggare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade i Norr- och Västerbotten.

MEDVERKANDE 
Git Jansson, Trafikkontoret, Göteborg
Jörgen Persson, Kommunhälsan, Skellefteå kommun
Annica Persson, Skellefteå
Helena Jakobsson, Skellefteå
 
PROGRAM 
Se nedan.

FÖRBEREDELSER 
Skicka gärna in aktuella frågeställningar som ni vill diskutera till annica.persson@skelleftea.se

AVGIFT 
Pris 2 100 kr/deltagare (exkl.moms). I avgiften ingår samtliga måltider enligt programmet och konferensavgift. Avgiften faktureras i efterhand. Önskas logi tillkommer 1 138 kr (enkelrum).

ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 2018-11-02.

Logi bokar du direkt med hotellet där vi förbokat ett antal rum som finns reserverade till den 2/11. Önskas fakturering av logikostnaden mailas underlaget (org.nummer och referens) till meeting.skelleftea@scandichotels.com senast tre dagar innan ankomst. Övrig information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN  
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.
 
Norrbottens Kommuner
Björn Eriksson

PROGRAM

Dag 1

12.00 
Lunch

13.00 
Nytt som kommit upp

14.30 
Kaffe

15.00 
Läkare Jörgen Johansson från företagshälsan kommer och pratar sjukdomar som vi har funderingar om
Sjukdomar:
1. Neuropati
2. Artros
3. Spinal stenos
4. Hjärtsvikt
5. Fibromyalgi i kombination med andra diagnoser
6. KOL och olika stadier
7. Parkinsons

16.00 
Har ni fått svar på frågorna ni ställt till Jörgen

19.00 
Middag

Dag 2

09.00 
Fortsättning från igår ang. besöket av läkare

10.00 
Kaffe

10.30   
Frågor och diskussion ang. ärenden som är svårbedömda ex. passagerare som fått av slag men fått igenom det.
Ta med prejudikat för diskussion

12.00 
Avslut lunch