Meny

Parkeringstillstånd 30-31 januari 2020

Datum: 30 januari 12:00 - 31 januari 12:00
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Kommunernas tjänstepersoner som handlägger parkeringstillstånd för rörelsehindrade har en utsatt roll i sitt myndighetsutövande. Nytt regelverk har implementerats och utbildning i detta har genomförts nationellt. Många frågetecken kvarstår dock och möjligheten till diskussioner och erfarenhetsutbyte kring det nya regelverket är stort. Nätverket kring dessa frågor träffas årligen, varannan gång i Norr- respektive Västerbotten. Norrbottens Kommuner bjuder nu in till en ny träff i Luleå för dessa handläggare.

TID
Torsdagen den 30 och fredagen den 31 januari 2020 med början dag ett kl.12.00 med samling/lunch och avslutning dag två kl. 12.00 med lunch.

PLATS
Elite Stadshotellet, Luleå

MÅLGRUPP
Kommunernas handläggare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade i Norr- och Västerbotten.

MEDVERKANDE
Josefine Liljenfeldt, Länsstyrelsen
Johanna Holmström, Luleå kommun
Susann Kreku, Luleå kommun

PROGRAM
Program bifogas

FÖRBEREDELSER
Skicka gärna in aktuella frågeställningar och särskilt frågor som ni vill ställa till länsstyrelsen till johanna.holmstrom@lulea.se

AVGIFT
Pris 1 500 kr/deltagare (exkl.moms). I avgiften ingår samtliga måltider enligt programmet och konferensavgift. Avgiften faktureras i efterhand. Önskas logi tillkommer 870 kr (enkelrum, exkl moms).

ANMÄLAN OCH BOKNING AV LOGI
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 2020-01-07. Logi bokar du direkt med hotellet där vi förbokat ett antal rum som finns reserverade till den 7/1. Önskas fakturering av logikostnaden mailas underlaget (org.nummer och referens) senast tre dagar innan ankomst till konferens.lulea@elite.se Övrig information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 070-693 54 78 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Norrbottens Kommuner
Björn Eriksson
070-55 45 803

PROGRAM

30 JANUARI

12.00 Lunch

13.00 Erfarenhetsutbyte med bl.a. redovisning av ärenden som gått till Transportstyrelsen

14.30 Fika

15.00 Länsstyrelsen informerar. Frågor och diskussion

17.00 Slut dag 1

19.00 Middag

31 JANUARI

08.30 Fortsättning från igår

09.30 Fika

10.00 forts.

12.00 Avslut lunch