Meny

Psykisk hälsa i Norrbotten - goda exempel 26-27 november 2019

Datum: 26 november 09:30 - 27 november 16:30
Plats: Luleå, Regionhuset, Sessionssalen

Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten genomför i samverkan en konferens för spridning av goda exempel från länet. Fokus ligger på samverkan och nya arbetssätt för psykisk hälsa. Psykisk ohälsa är i dag ett omfattande folkhälsoproblem och staten och SKL har en gemensam målsättning om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna och skapa en god psykisk hälsa för hela befolkningen. Norrbotten ingår i den nationella satsningen uppdrag psykisk hälsa som är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En överenskommelse som funnits sedan 2008. Syftet med överenskommelserna, är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå.

Datum och tid  
26 och 27 november 2019, kl. 09:30-16:30

Plats   
Sessionssalen Regionhuset i Luleå
Konferensens webbsänds (direktsändning) möjlighet att se konferensen på distans, dock ej i efterhand. För anmälan (se nedan)

Målgrupp  
Samtliga yrkesgrupper inom landstinget, kommuner och privata vårdgivare inom vårdvalet, patient- och brukarorganisationer samt andra intresserade.

Avgift 
300 kr exkl. moms för en dag. 600 kr exkl. moms för två dagar. I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch under dagarna.

Medverkan via webbdirektsändning kostar 100 kr exkl. moms per dag.

Var och en som behöver logi ombesörjer detta på egen hand.

Anmälan  
Gör Din anmälan längst ner på sidan senast 10 november 2019. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

För övrig information kontakta; Marie Malkan på Norrbottens Kommuner, tel. 0920-20 54 08, e-post marie.malkan@kfbd.se

Preliminärt Program 26 november 2019

8.30-9.30 
Kaffe/te och smörgås samt registrering

9.30–10.00 
Arbetsgruppen för psykisk hälsa satsningen sammanfattar Norrbottens arbete 2016-2019
     
10.00-10.30 
Primärvården Piteå gruppbehandling Enhetschef Cicilia Johansson och FYSAK Verksamhetsutvecklare Anna Söderman

10.30–11.00
Primärvården Luleå triagering och suicidprevention Stadsvikens hälsocentral Verksamhetschef Kristina Renkvist, Kristina Nilsson KBT- terapeut och rehab koordinator, Erica Westin psykoterapeut och Stina Selberg distriktssköterska.

11.00–11.15
Kort PAUS

11.15–11.45
TIDSAM arbete med IPS(individual placement and support) i Piteå, Enhetschef Gunilla Granqvist Piteå kommun

11.45–12.15
Äldresupporten förebyggande hembesök, information och trygghetssamtal Luleå Kommun Verksamhetsutvecklare Ellinor
Larsson

12.15–13.00
Lunch Restaurang Solsidan

13.00-13.30
BUP-linjen-Verksamhetschef Christina Strömbäck och Samordnare Johanna Jonsson

13.30-14.00
Kalix hälsocentral- KBT i samverkan med skolan i Kalix Kommun. Enhetschef Björn Malmquist och projektledare Linda Sandin-Larsson Kalix hälsocentral

14.00-14.30 
Psykologer på hälsocentral för barn 6-17 år Verksamhetschef Annika Selberg Lundberg Länsenheten Föräldra-och Barnhälsan

14.30-15.00 
Kaffe/te och fruktsallad

15.00-15.30
Piteå hälsocentral psykosociala team i primärvård för vuxna Verksamhetschef Ronny Grundström och Enhetschef Christina Vikström Piteå hälsocentral

15.30-16.00
Återhämtning från psykisk ohälsa Bodens Kommun och LTU. Git-Marie Ejneborn-Looi Lektor, Specialistsjuksköterska Institutionen för hälsovetenskap och Sebastian Gabrielsson Universitetslektor, Specialistsjuksköterska Institutionen för hälsovetenskap

16.00-16.30
Könsnormer och psykisk hälsa-främjande och förebyggande arbete-dialog med Älvsbyns och Piteå kommun. Cecilia Wagenius och Malin Svedjeholm Folkhälsocentrum Region Norrbotten

Preliminärt Program 27 november 2019

8.30-9.30 
Kaffe/te och smörgås samt registrering

9.30–10.00 
Digital ungdomsmottagning App Ung i Norr. Ingela Norén, barnmorska på UM i Piteå
                 
10.00-10.30 
Vuxenpsykiatrin Gällivare och Gällivare Kommun samt övriga vårdgrannar i gemensamt arbete med vårdprocesser. Enhetschef Ann-Kristin Holmgren, Maria Wennberg sjuksköterska från Vuxenpsykiatrin Gällivare och Ingela Öhman Gällivare Kommun.

10.30–11.00
Kompetenscentrum Björknäs asyl-och flykting Enhetschef Anna Gustafsson och sektionsledare Margareta Wikström Björknäs hälsocentral Flyktingmedicinska enheten

11.00–11.15
Kort PAUS

11.15–11.45
Samverkan Piteå Kommun och Vuxenpsykiatrin Piteå/Brukare Enhetschef Gunilla Grankvist Piteå kommun och Stabschef Lena Enqvist Vuxenpsykiatrin Piteå

11.45-12.15 
Självvald inläggning Vuxenpsykiatrin Piteå. Enhetschef Helen Rönnqvist inom psykiatrisk slutenvård och Magdalena Vaattovaara sjuksköterska inom psykiatrisk slutenvård (projektledare SI)

12.15–13.00
Lunch Restaurang Solsidan

13.00-13.30
Så arbetar Pajala kommun med ett självständigt liv (ESL), Gabriella Latvala, Enhetschef, Kirsti Hämäläinen, Behandlingsassistent Öppenstödsteamet, Anna-Karin Kero, Handledare Åkerbärsgränds Gruppbostad, Ginna Tiensuu, Handledare Arbetscentrum (sysselsättning och dagverksamhet). 

13.30-14.00
Brukarcertifiering Beroendecentrum Enhetschef Kate Oskarsson

14.00-14.30
Samverkan kring Unga Vuxna, samverkan mellan Vuxenpsykiatrin och primärvården samt levnadsvanor inom Vuxenpsykiatrin, Pia Johansson och Tanja Bäckström från Vuxenpsykiatrin Sunderby Sjukhus.

14.30-15.00 
Kaffe/te och fruktsallad

15.00-15.30
Lågaffektivt bemötande Luleå Kommun Enhetschef Eva Wänstedt

15.30-16.00
Kommunal handlingsplan psykisk hälsa Bodens kommun Verksamhetsutvecklare Marcus Junkka Bideke

16.00-16.30 
Kraftsamling 2020-2030
Ing-Marie Wieselgren, uppdrag psykisk hälsa, SKL

16.30
Konferensen avslutas