Meny

Psykisk (o)hälsa har ingen ålder 13 juni 2018

Datum: 13 juni 10:00 - 13 juni 16:00
Plats: Luleå, Sunderby Folkhögskola

Att se och upptäcka äldres psykiska ohälsa är en viktig del av en jämlik vård. Konferensen syftar till att ge ökad kunskap om äldres psykiska ohälsa, hur vi bättre kan upptäcka den och hur den kan förebyggas. Genom Susanne Rolfner Suvanto får du ta del av kunskap och erfarenheter och genom Hjärnkolls seniorambassadör Bengt Westling får du också en personlig berättelse.

Tid  
Onsdag den 13 juni 2018, Början kl. 09.00 med registrering och kaffe, avslutning ca 16.00.

Plats 
Hotell & konferens på Sunderby folkhögskola, Kråkbergsvägen 7 952 54 Södra Sunderbyn

Målgrupp 
Alla som i sitt arbete möter/arbetar med äldre. Exempelvis Personal i; Primärvård, Psykiatri,  Individ- och familjeomsorg, Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Hemtjänst mfl.

Medverkande  
Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig Omvårdnadsinstitutet och Bengt Westling, seniorambassadör - Hjärnkoll

Susanne Rolfner Suvanto
är verksamhetsansvarig vid Omvårdnadsinstitutet, leg. sjuksköterska och fil mag. i pedagogik. Susanne har arbetat kliniskt både inom äldreomsorg och psykiatrin samt varit projektledare inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om äldres psykiska hälsa. Susanne Rolfner Suvanto har även varit utredare på Socialstyrelsen, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet Mellan 2015 och 2017 arbetade Susanne som särskild utredare av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, vars slutbetänkande presenterades våren 2017. Hon är också författare och skribent.

Hjärnkolls seniorambassadör Bengt Westling
fick vid 55 års ålder en ADHD-diagnos och sedan dess har allting successivt blivit bättre för honom. Bengt säger att diagnosen har förändrat väldigt mycket och framför allt inneburit ett lugn och förståelse för sina erfarenheter och för sig själv. Utan diagnosen och självkännedomen som den har gett tror han att pensioneringen hade inneburit ett kaos, många risker att må dåligt och inte kunna ta hand om sig själv. Bengt bor utanför Luleå och har arbetat länge som sjöman.

Hjärnkoll
är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kärnan i Hjärnkoll är ambassadörerna som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. De föreläser om sina upplevelser och bidrar till att öka öppenheten om psykisk ohälsa.

Program 
Bifogas

Avgift 
870 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår kaffe och lunch under dagen. Avgiften faktureras i efterhand.

Anmälan 
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 2018-05-14. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

Avanmälan  
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare. 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in konferensen vid för få deltagare.


Helena Asklund, Norrbottens kommuner
Karina Flodström, Region Norrbotten 


PROGRAM

Pass 10.00-12.00  
Varför ska vi prata om psykisk ohälsa hos äldre? 
Vem pratar vi om och om vad?
Hur ser det ut med hälsan och ohälsan?
Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig vid Omvårdnadsinstitutet

LUNCH

13.00-13.45  
En personlig berättelse
Bengt Westling, Seniorambassadör - Hjärnkoll
  
14.00-14.30  
Kan psykisk ohälsa förebyggas? Och i så fall hur?
Susanne Rolfner Suvanto

14.30-15.00 
KAFFE

15.00-15.45  
forts om att förebygga och bemöta
Susanne Rolfner Suvanto

15.45-16.00  
Avslut