Meny

Regional dag om vuxenutbildning 26 mars 2019

Datum: 26 mars 10:00 - 26 mars 15:00
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Välkommen till regional dialog om vuxenutbildning med Skolverket! Från Skolverket vill vi på en bred och övergripande nivå fånga hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformer utvecklas i regionen. Vi vill också följa hur nya styrdokument och reformer påverkar kommunernas vuxenutbildning. Detta ligger sedan till grund för Skolverkets fortsatta arbete med att främja och stödja kommunerna i deras utvecklingsarbete.

Mer om de regionala dialogerna: Läs mer här
Dialogen anordnas i samverkan med Norrbottens Kommuner

Datum: Tisdag 26 mars 2019
Tid: kl. 10.00–15.30 (fika serveras från 9.30)
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet.
Avgift
Dagen är avgiftsfri.
Målgrupper
Ansvariga chefer (rektorer/skolledare, verksamhetschefer, förvaltningschefer) och politiker för kommunernas vuxenutbildning samt arbetsförmedling och regionala företrädare/samordnare/aktörer med utvecklingsansvar för vuxenutbildning.
Upplägget är en heldag, som är uppdelad i en förmiddag för övergripande frågor med samtliga målgrupper samt eftermiddag för mer verksamhetsdetaljerade frågor med rektorer/chefer (samtliga målgrupper är naturligtvis välkomna att medverka hela dagen). Formen är ett dialogmöte, innehåll och fokus under dialogerna anpassas efter vad deltagarna vill diskutera. Därför vill vi att du som deltagare svarar på några frågor inför dialogen, använd följande länk.
Program/innehåll
Inledning och information 
Aktuellt inom vuxenutbildningen, inkl regional samverkan, utveckling och kompetensförsörjning, samverkan kommun-arbetsförmedling, styrning och organisation av vuxenutbildningen, aktuella statliga satsningar samt nyheter från Skolverket m.m.
Lunch
Skolforms- och verksamhetsfrågor, inkl antagning, orienteringskurser, yrkespaket, prövning, nyheter gällande kurs- och ämnesplaner, distansutbildning, nationella prov m.m.
Eftermiddagsfika
Övriga frågor/avslutning
Anmälan & frågor
Anmälan gör du längst ner på sidan senast 11 mars 2019 
Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se