Meny

Regional dialog om vuxenutbildning 11 februari 2020

Datum: 11 februari 10:00 - 11 februari 16:00
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Skolverket genomför årligen regionala dialoger om vuxenutbildning. Från Skolverket vill vi på en bred och övergripande nivå följa hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformer utvecklas i regionen. Detta ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete med att stödja kommunerna i deras arbete.

Välkommen till regional dialog om vuxenutbildning med Skolverket! Dialogen bidrar till att ge en aktuell bild av hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformer utvecklas i regionen. Läs mer om de regionala dialogerna: https://www.skolverket.se/regionaladialoger-vux
Dialogen anordnas i samverkan med Norrbottens Kommuner.

Dagen är indelad i en förmiddag för övergripande frågor samt en eftermiddag för mer verksamhetsnära frågor. Innehåll och fokus under dialogerna anpassas efter önskemål om vad deltagarna vill diskutera, därför ber vi dig som deltagare att besvara några frågor inför dialogen via denna länk

TID
Tisdag 11 februari 2020 kl 10.00-16.00 (Fika serveras från kl 09.30).

PLATS
Elite Stadshotellet Luleå

MÅLGRUPP
Ansvariga politiker och chefer (rektorer/skolledare, verksamhetschefer, förvaltningschefer) för kommunernas vuxenutbildning samt arbetsförmedling och regioner/regionala företrädare/aktörer med utvecklingsansvar för vuxenutbildning.

AVGIFT
Ingen avgift. Skolverket står för fika och lunch.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 2020-01-26. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 070-693 54 78 eller marie.malkan@kfbd.se

PROGRAM
Preliminärt program/innehåll
(ändringar kan ske utifrån t.ex. nya uppdrag eller satsningar)
- Inledning

- Huvudmannens och rektorns ansvar och förutsättningar för vuxenutbildningen
Aktiv och strategisk styrning, organisation, kvalitetsuppföljning, upphandling, rektorns roll med mera

- Regionala fokusområden
Behovsanalys, utbudsplanering, regionalt yrkesvux, lärcentrum, samverkan med mera

- Den vuxne individens upplevelse av utbildningssystemet
Introduktion till eftermiddagens diskussion utifrån ett pågående samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Skolverket, SKR och CSN. Fokus i projektet har varit att skapa en gemensam problembild gällande den vuxne individens upplevelse av utbildningssystemet. Vilka hinder finns för att påbörja, genomgå och fullfölja utbildning?

- Aktuellt inom vuxenutbildningen
Aktuella utredningar, statliga satsningar och reformer med mera

GEMENSAM LUNCH

- Den vuxne individens upplevelse av utbildningssystemet, forts.
Hinder och möjligheter inför studier, individen under studier – behov av att utveckla flexibla studieformer, stöd, organisation och pedagogik med mera

- Aktuellt från Skolverket

- Övriga frågor

- Avslutning

Skolverket                                                       
Simon Husberg
08-527 334 15
simon.husberg@skolverket.se                                                

Norrbottens Kommuner
Lars Sandström
070-578 38 53
lars.sandstrom@kfbd.se