Meny

Samhällsbyggnadsdagar 26-27 mars 2019

Datum: 26 mars 10:00 - 27 mars 15:00
Plats: Luleå, Clarion Hotel Sense

Under Samhällsbyggnadsdagarna 2019 vill vi ge plats för dialoger och kunskapsutbyte. Några av de ämnen som kommer att beröras under årets konferens är social hållbarhet inom planering, planering för friluftsliv med besöksnäring, kulturmiljöer i bygglovsprocessen och som resurs för hållbar samhällsutveckling. Vi håller även dialoger om bland annat brukningsvärd jordbruksmark och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Arkitekten Kjell Forshed från Brunnberg & Forshed kommer att ge oss en inspirerande föreläsning om Rum & Ansvar i den fysiska planeringen. Vi får även ta del av utställningen Rum & Ansvar och möjligheten att samtala med Kjell och hans kollega Johanna Gill.

Andra föreläsare på konferensen kommer från Östersunds kommun, Riksantikvarieämbetet, Arjeplogs kommun, Göteborgs stadsmuseum, Lantmäteriet, Silvermuséet, Piteå kommun och Hushållningssällskapet.

Länsstyrelsen medverkar som vanligt med föreläsningar om bland annat miljökvalitetsnormer för vatten, flexibla detaljplaner, strandskydd och samråd i tidiga skeden.

Konferensen vänder sig till kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda, konsulter, bostadsföretag och myndigheter. Konferensen är ett bra tillfälle att möta andra verksamma inom området plan-, bygg- och boende i Norrbotten.

Program
Programinnehållet kommer att finnas på Länsstyrelsens och Norrbottens Kommuners webbplatser.

Avgift
Konferensavgift 1.800 kr per deltagare exkl. moms för två konferensdagar. I avgiften ingår, förutom föreläsningar och sessioner, även fika, lunch och middag. Avgiften faktureras i efterhand.

Logi
Eventuell logi bokas senast den 25 februari 2019 av respektive deltagare på Clarion Hotel Sense på telefon 0920-450 450 eller cl.sense@choice.se uppge koden Samhällsbyggnadsdagarna. Priset för ett enkelrum är 1.263 kr exkl. moms.
Logikostnaden betalas på plats eller genom fakturering, ange då fakturaadressen vid bokning.

Anmälan - senast den 8 mars 2019. OBS! Kort anmälningstid
Anmälan till konferensen och val av seminarier dag två gör du längst ner på sidan. Sista anmälningsdag är 2019-03-08. 

Avanmälan
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Frågor
Vid frågor kring praktikaliteter, kontakta
Björn Eriksson, Norrbottens Kommuner, 070-554 58 03

Vid frågor kring innehåll, kontakta
Projektgruppen för Samhällsbyggnadsdagarna, Länsstyrelsen i Norrbottens län,
samhallsbyggnadsdagarna.norrbotten@lansstyrelsen.se, 010-225 55 36


Program Samhällsbyggnadsdagarna 2019

Tisdag 26 mars
09.30 – 10.00 Registrering och fika

10.00 – 10.15 Inledning av landshövding Björn O Nilsson

10.15 – 11.00 Friluftslivsturism,
Putte Eby, besöksnäringsstrateg, Östersunds kommun

11.00 – 11.30 Natur och friluftsliv i kommunal planering,
Victoria Bystedt, friluftslivssamordnare, Länsstyrelsen i Norrbottens län 

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.15 Översiktsplanering i Arjeplogs kommun,
Britta Flinkfeldt, kommunalråd och Ingela Edholm Forsberg, utvecklingsstrateg, Arjeplogs kommun

13.15 – 13.45 Social hållbarhet inom fysisk planering,
Helena Lindehag, folkhälsosamordnare och Anna Stamblewski, samhällsutvecklare, Piteå kommun

13.45 – 14.45 Rum & Ansvar,
Kjell Forshed, arkitekt, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

14.45 – 15.20 Fikamingel kring utställningen Rum & Ansvar
Tillsammans med Kjell Forshed och Johanna Gill, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

15.20 – 16.00 Att ta hänsyn till kulturmiljöer i plan- och bygglovsprocessen,
Jonas Widhe, utvärderare, Riksantikvarieämbetet

16.00 – 16.45 Kulturhistoriskt värdefulla miljöer – en resurs för hållbar samhällsutveckling,
Dennis Axelsson, chef för Stadsutvecklingsenheten, Göteborgs Stadsmuseum

16.45 – 17.00 Summering av dagen

18.00 –  Middag och bowling på O´learys
 

Onsdag 27 mars
08.20 – 08.30 Upplägg för dagen

08.30 – 09.15 Arkeologi och kulturlandskap,
Ingela Bergman, Museichef och INSARC, docent i arkeologi, Silvermuséet Arjeplog

09.15 – 09.45 Samråd i tidiga skeden och fastighetsbildning,
Länsstyrelsen i Norrbottens län

09.45 – 10.00 Paus

10.00 – 10.45 Seminarie 1A) Brukningsvärd jordbruksmark, var finns den? Kristina Sigfridsson, växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet och Hulda Wirsén, samordnare Nära mat, Länsstyrelsen i Norrbottens län
10.00 – 10.45 Seminarie 1B) Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, Anneli Sundvall, regional geodatasamordnare i Norrbotten och Västerbotten, Lantmäteriet och Eva Nord, regional geodatasamordnare i Stockholm, Lantmäteriet

10.45 – 11.30 Seminarie 2A) LIS och strandskydd, Länsstyrelsen i Norrbottens län
10.45 – 11.30 Seminarie 2 B) Flexibla detaljplaner, Länsstyrelsen i Norrbottens län

11.30 – 12.30  Lunch

12.30 – 12.45 Återkoppling av era svar under sessionerna.

12.45 – 13.15 Miljökvalitetsnormer och artskydd i planeringen,
Länsstyrelsen i Norrbottens län

13.15 – 14.15 Information, utbildningar, lagstiftning

14.15 – 15.00 Summering av dagarna
Tyck till inför Samhällsbyggnadsdagarna 2020!