Meny

Samhällsbyggnadsdagar 7-8 februari 2018

Datum: 07 februari 09:00 - 08 februari 15:00
Plats: Luleå, Clarion Sense

Länsstyrelsen och Norrbottens Kommuner arrangerar Samhällsbyggnadsdagarna i Luleå 7-8 februari 2018. Då senhösten i år är mer fullmatad än vanligt skjuter vi fram de sjunde Samhällsbyggnadsdagarna någon månad. Vi möter det nya året med inspirerande dagar. Vi diskuterar länet och regionen. Hur kommun, region och stat verkar och samspelar inom samhällsplanering och näringslivsutveckling. I listan nedan ser ni ämnen som vi skall hanterar. Allt kanske vi inte kan djupdyka i, men ämnet berörs på något sätt.

Riksintressen, Jordbruksmark, Strandskydd, Naturreservat, Klimat, Digitalisering (BIM; Plan, Bygglov), Besöksnäring, Biltest, Infrastruktur, Bostäder, Kulturmiljö, Universitetsnytt, Kommunala Lägesbilder. Vi fortsätter med principen att skapa gott om tid för dialog.

Vi tar gärna emot tips och förslag på vad ni vill ta upp inom de teman som nämnts här. Ta chansen att få med det som är intressant och viktigt! Maila in dem så snart som möjligt, dock senast 1 dec till; bjorn.adolfson@lansstyrelsen.se


Tider i Luleå

Onsdag 7 feb 9.00 -17.00   Därefter: Gemensam middag
Torsdag 8 feb 08.30 -15.00 

Plats
Clarion Sense, Luleå

Inbjudan med program och anmälningsförfarande skickas ut i december.

Frågor om konferensen
Björn Adolfson 010-225 52 27 eller Björn Eriksson 070-554 58 03

Boka in två angelägna dagar!

Björn Adolfson   Björn Eriksson
Länsstyrelsen    Norrbottens Kommuner