Meny

Skolchefer i samverkan 6-7 mars 2018

Datum: 06 mars 10:00 - 07 mars 12:00
Plats: Luleå, Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B och Clarion Hotel Sense

Varmt välkomna till skolchefsdagarna där vi tar sikte på framtida samverkan i länet för gemensamma frågor.

TID 
Tisdag 6 mars till Onsdag 7 mars med början dag ett kl.10.00 och avslutning dag två kl. 12.00 med lunch.

PLATS 
Dag ett börjar kl 10.00 på Norrbottens Kommuner. Kl 12.00 fortsätter dagarna på Clarion Sense, Luleå

MÅLGRUPP 
Skolchefer

MEDVERKANDE 
Kaarin Kivimäki, processledare
Mats Westerberg, professor LTU

PROGRAM 
Ramprogram bifogas. Mer detaljerat program erhålls när bekräftelse skickas ut.

AVGIFT
1800/deltagare (exkl.moms). I avgiften ingår samtliga måltider enligt programmet. Avgiften faktureras i efterhand.

LOGI 
Förbokade rum finns på Clarion Sense till priset av 1092 kr/natt. Kontakta hotellet via mail. cl.sense@choice.se alt via tel 0920-450450 (välj rumsbokning) och uppger bokningsnummer GR012100 för att få erbjudet pris. Vid bokning måste komplett faktureringsadress inkl kst/ref/märkning uppges alternativt kreditkortsnummer som garanti. Boka senast 180205

ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 5 februari 2018. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN 
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte utses debiteras hela avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

RAMPROGRAM

TISDAG DEN 6 MARS

09.30-10.00
Vi börjar dagen på Norrbottens Kommuner. Fika finns från 09.30

10.00- 11.45
Praktiknära skolforskning
Kristina Hansson, UmU universitet
För att öka elevers och svenska skolans måluppfyllelse behövs det mer forskning om skolans verksamhet och undervisningen i klassrummet. Regeringen har beslutat att ge fyra universitet, däribland Umeå, i uppdrag att bedriva praktiknära forskning i samverkan med kommuner och friskolor inom ramen för en försöksverksamhet. 

12.00-13.00 
Lunch, Clarion Hotel

13.00- 17.30 
Skolchefer i samverkan
Kaarin Kivimäki, processledare
Mats Westerberg, professor LTU
Under två halvdagar arbetar vi tillsammans med att utforska samverkansmöjligheter kommuner emellan. Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna.

19.00 
Middag, Clarion Hotel

ONSDAG 7 MARS

08.30- 12.00 
Skolchefer i samverkan, fortsättning från dag 1
Kaarin Kivimäki, processledare

09.30- 10.00
Fika

10.00- 12.00
Skolchefer i samverkan, fortsättning från dag 1

12.00
Lunch och avslut