Meny

Teknikcoachutbildning 22 februari och 15 mars 2018

Datum: 22 februari 10:00 - 15 mars 08:53
Plats: Luleå

Välkommen till två kursdagar som vi kallar "Teknikcoachutbildningen". Målet med kursdagarna är att ge kunskap om hur teknik kan användas som stöd i vardagen. Med ökad kunskap hoppas vi att användning av välfärdsteknik kan komma igång och användas mer i kommunerna. Fokus kommer att vara kognitivt stöd. Upplägget är två hela kursdagar, en introduktionsdag samt en uppföljningsdag. Det är viktigt att deltagarna närvarar under hela de två utbildningsdagarna.

Deltagarna ska efter avslutad kurs kunna inspirera och stödja sina arbetskamrater. De ska också kunna ta extra ansvar för användning av välfärdsteknik inom sina verksamheter.

Upplägget är två hela kursdagar, en introduktionsdag samt en uppföljningsdag. Det är viktigt att deltagarna närvarar under hela de två utbildningsdagarna. Efter första kurstillfället kommer deltagarna att arbeta med en hemuppgift som ligger till grund för workshopen vid andra kurstillfället. Kursen genomförs i Luleå.

Dag och tid
Kursdag 1: torsdagen den 22 februari 2018, klockan 9.30-16.15
Kursdag 2: torsdagen den 15 mars 2018, klockan 9.30-16.15

Plats
Den 22 februari, Luleå, Kulturens Hus.
Den 15 mars, Luleå, Elite Stadshotellet.

Avgift
1.300 kr/deltagare (exkl moms) för båda dagarna.
Under dagen bjuder vi på lunch och fika. Meddela oss om du önskar specialkost eller om du är allergisk mot något. Meddela också om det finns behov av teleslinga, teckentolkning och dokumentation i alternativa format. Vid mötet vill vi att alla undviker att ha parfym eller andra doftande produkter på sig.

Anmälan
Anmälan gör du på längst ner på sidan senast 2018-02-01. Antalet deltagare är begränsat till 28 personer.

Innehåll och förberedelser

Kursdag 1
09.30-10.00 Välkomstfika
10.00-11.00 Introduktion, MFD, Konventionen, exempel och metoder
11.00-12.00 ”Så här har vi arbetat med stödpersoner” Sara Hansson
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.15 Trollhättans Stad presenterar sitt arbete med välfärdsteknik (Johanna Jansson och Anette Kronlid)
15.15-15.30 Informationssäkerhet (Mille Salomaa-Lindström)
15.30-16.15 Etik, genomgång av uppgifter till nästa kurstillfälle och summering

Vi vill att ni innan den första kursdagen ska ha tittat igenom sex stycken filmer om välfärdsteknik, fem stycken från MFD och en från Trollhättans Stad. Vill vill också att ni går igenom ett avsnitt av webbutbildningen E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten, avsnittet ”Nyttan med e-hälsa”.

1. Fem filmer från MFD:

Aktivitet och välfärdsteknik
http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/filmer/filmer-om-digital-teknik/filmer-om-aktivitet-och-valfardsteknik/aktivitet-och-valfardsteknik/

Delaktighet och välfärdsteknik
http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/filmer/filmer-om-digital-teknik/filmer-om-delaktighet-och-valfardsteknik/en-film-om-delaktighet-och-valfardsteknik-textad/

Mobilt arbetssätt och välfärdsteknik
http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/filmer/filmer-om-digital-teknik/filmer-om-mobilt-arbetssatt-och-valfardsteknik/mobilt-arbetssatt-och-valfardsteknik-textad/

Självständighet och välfärdsteknik
http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/filmer/filmer-om-digital-teknik/filmer-om-sjalvstandighet-och-valfardsteknik/sjalvstandighet-och-valfardsteknik-textad/

Trygghet och välfärdsteknik
http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/filmer/filmer-om-digital-teknik/filmer-om-trygghet-och-valfardsteknik/trygghet-och-valfardsteknik-textad/


2. En film från Trollhättans Stad:
https://www.youtube.com/watch?v=M3h5C2mplD4&feature=youtu.be

3. Avsnittet ”Nyttan med e-hälsa”:
http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/E-halsa-och-valfardsteknik-i-socialtjansten/Sidor/default.aspx

Vill ni fördjupa er kan ni också börja orientera er och titta på MFDs sidor om välfärdsteknik. Ni kan leta bland de länkar och material vi har samlat och kanske hitta något som just du är intresserad av. Eller titta bara lite överskådligt vad som finns.

Kursdag 2
09.30-10.00 Välkomstfika
10.00-10.45 Praktiska exempel på välfärdsteknik (Elisabeth Lagerkrans)
10.45-12.00 ” Vardagsteknik – till vad och för vem?” Michael Kjellberg
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 fortsättning Michael Kjellberg
14.00-14.15 Att arbeta som teknikcoach
14.15-15.45 Workshop
15.45-16.15 Innovation, era behov och summering


1. Innan vi träffas för andra kursdagen vill vi att ni ska ha gått igenom två webbutbildningar, ”Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik” och ”Lär om kognition och hjälpmedel”:

http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Etik-och-integritet-vid-inforande-av-valfardsteknik/Sidor/Default.aspx

http://www.mfd.se/valfardsteknologi/kunskapsstod-och-verktyg/utbildningar/om-kognition-och-hjalpmedel/

2. Genomförd hemuppgift som kommer att ligga till grund för gruppdiskussioner.

Vill ni fördjupa er mer kan ni också gå igenom webbutbildning E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten. Utbildningar som kan ge en övergripande kunskap om välfärdteknik. Vissa avsnitt eller områden kanske inte alls hör till ditt ansvarsområde. Vi hoppas ändå att du kan få nytta av och ta till dig den kunskap som är aktuell för dig:

http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/E-halsa-och-valfardsteknik-i-socialtjansten/Sidor/default.aspx

 
Övrigt: Ingen examination sker men aktivt deltagande i workshop kommer att efterfrågas.