Meny

Tillsyn enligt Miljöbalken - finansiering, planering och styrning 17 september 2019

Datum: 17 september 10:00 - 17 september 16:30
Plats: Luleå, Clarion Hotel Sense

Efter initiativ från några miljöchefer i Norrbotten arrangerar Norrbottens Kommuner tillsammans med SKL en seminariedag kring tillsynen enligt Miljöbalken. Innehållet kommer att kretsa kring finansiering, planering och styrning av tillsynen. Samverkan mellan kommuner genom avtalssamverkan inom tillsynen kommer också att beröras. Målgruppen är i första hand tjänstepersoner men dagen kommer också att innehålla ett grundläggande pass som kan vara lämpligt för förtroendevalda. Observera att länsstyrelsen arrangerar årets Miljöforum Norr dagen innan seminariet den 16 september.

TID 
Tisdag den 17 september 2019 med början kl.09.30 (samling fika) och avslutning ca kl 16.30.

PLATS  
Luleå, Hotell Clarion Sense

MEDVERKANDE 
Michael Öhlund, SKL
Tove Göthner, SKL

PROGRAM 
Hålltider och innehållsbeskrivning hittar du här  Detaljprogram skickas ut till anmälda deltagare.

AVGIFT 
Pris 1 800 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår samtliga måltider. Avgiften faktureras i efterhand.

ANMÄLAN 
Anmälan gör du längst ner på sidan senast 2019-08-23. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

INFORMATION 
Närmare information lämnas av undertecknad, tfn 070-554 58 03 eller Michael Öhlund 08-452 79 63

NORRBOTTENS KOMMUNER/Björn Eriksson

PROGRAM

Tisdag 17 september

09.30 
Samling, kaffe Hotell Clarion Sense

10.00 
Seminariet börjar

12.00 
Lunch

13.00 
Forts.

15.00 
Kaffe

15.30 
forts.

16.30 
Avslutning