Meny

Tillsynsdagar inom miljöbalkens område 15-16 maj 2019

Datum: 15 maj 09:50 - 16 maj 15:00
Plats: Luleå, Länsstyrelsen, lokal Stora Björn

Norrbottens Kommuner och Länsstyrelsen bjuder in till gemensamma tillsynsdagar inom miljöbalkens område. Detta år kommer även kommunerna i Västerbottens län att bjudas in i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten.

Tid 
Onsdagen den 15 maj och torsdagen den 16 maj med början dag ett kl. 09.50. Registrering och kaffe från 09.20. Avslutning dag två kl. 15.00.

Plats 
Länsstyrelsen Luleå, lokal Stora Björn

Ramprogram 
Bifogas

Medverkande 
Robert Eriksson, SWECO
Patrik Hultstrand, Folkhälsomyndigheten
Pär Ängheim, Folkhälsomyndigheten
Lisa Johansson, Naturvårdsverket
Björn Eriksson, Norrbottens Kommuner
Anna-Karin Ohlsson, Länsstyrelsen Norrbotten
Malin Gren, Länsstyrelsen Norrbotten
Maria Enkvist, Länsstyrelsen Norrbotten
Jenny Nordvoll, Länsstyrelsen Västerbotten
Roger Larsson, Länsstyrelsen Norrbotten
Ida Heinz, Länsstyrelsen Norrbotten

Deltagare 
Kommunernas miljöinspektörer/chefer och nämndsledamöter

Kursavgift 
Kostnaden är 500 kr per person (exkl moms).

Logi 
Vi har förbokat ett antal rum på Quality Hotel, Storgatan 17, till priset av 1190 kr (inkl moms). Bokning görs av deltagarna själva på mail q.lulea@choice.se med angivande av koden: 2052GR003790. Betalning görs upp med hotellet ska det faktureras ska fakturaunderlag bifogas. Bokning av rum sker senast 2019-04-14, därefter släpps förbokade rum.

Middag 
Bord är reserverat på Restaurang Waldorf för gemensam middag. Bokning av middag görs i samband med anmälan. Middagen betalas av respektive deltagare på plats.

Anmälan 
Anmälan till konferensen gör du längst ner på sidan senast 2019-04-24.

Avanmälan 
Vid avanmälan efter sista anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats kan dock alltid överlåtas till annan person.

Information 
Ytterligare information kan fås av Maria Enkvist eller Malin Gren Länsstyrelsen, tfn 010-225 50 00 eller Björn Eriksson, tfn 070-55 45 803.

Välkommen!

Norrbottens Kommuner
Björn Eriksson 

Länsstyrelsen i Norrbotten
Maria Enkvist och Malin Gren
 
Program

Onsdag 15 maj

09.20 - 09.50 
Fika och registrering

09.50 - 10.00 
Länsstyrelsen hälsar välkommen

10.00 - 12.00 
Bostadsklagomål, att skriva delegationsbeslut och handläggarstöd, Robert Eriksson SWECO.

12.00 - 13.00 
Lunch

13.00 - 14.00  
Ny vägledning om buller, Patrik Hultstrand och Pär Ängerheim, Folkhälsomyndigheten och Lisa Johansson, Naturvårdsverket.

14.00 -14.30  
Fika

14.30 -15.30  
Forts. vägledning buller

15.30 - 15.40 
Vi avslutar dagen

18.30 
Gemensam middag

Torsdag 16 maj

08.30 – 8.40 
Information om dagen

8.40 – 9.10 
Energi i tillsynen, Ida Heinz Länsstyrelsen Norrbotten

09.10 – 10.10 
Åtgärdsprogram vatten, Vattenmyndigheten

10.10 – 10.40 
Fika

10.40 – 11.40 
Gränsöverskridande avfallstransporter, utslitna däck och skrotbilar, Länsstyrelsen Norrbotten

11.40 – 12.40 
Lunch

12.40 – 13.40 
Avfallstimmen, Roger Larsson Länsstyrelsen Norrbotten

13.40 – 14.10  
Fika

14.10 – 15.00 
Kommunrevisioner-Granskning av kommunernas miljöbalkstillsyn, Jenny Nordvoll Länsstyrelsen Västerbotten

15.00 
Tack för denna gång.