Meny

KOMET - föräldrastödsprogram våren 2021

Datum: 04 mars 00:00 - 22 april 08:50
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Norrbottens Kommuner har i samverkan med Länsstyrelsen i Norrbotten byggt upp en länsgemensam metodplattform för de föräldrastödsmetoder som är evidensbaserade och mest efterfrågade i länet. Vårt syfte är att skapa regelbundna och förutsägbara möjligheter att utbilda gruppledare i de metoder som kommuner långsiktigt vill arbeta med. Föräldraskapsstöd gynnar både barn och de som fungerar som föräldrar. En varm och förtroendefull relation mellan barn och unga och deras föräldrar är den viktigaste skyddsfaktorn, tillsammans med en framgångsrik skolgång. En god relation minskar risken för destruktivt beteende och tidigt utanförskap. Därför gör strategiskt föräldrastödsarbete avtryck inom alla områden som berör vår sociala hållbarhet.

Undersökningar visar att föräldrar har ett stort behov av stöd i sin föräldraroll när barnen är i tonåren, men att stödutbudet då är som minst. Nu finns det möjlighet för kommunerna i Norrbotten att utöka sitt stöd till föräldrar genom att utbilda gruppledare i det evidensbaserade föräldrastödsprogrammet Komet 12-18 år. Utbildningen kommer att genomföras i länet av regionala instruktörer.

Komet (KommunikationsMETod) är ett föräldrastödsprogram som utvecklats av Stockholms stad. Programmet innehåller gruppträffar som leds av två certifierade gruppledare. Komet finns i en version för föräldrar till barn mellan 12-18 år. Komet syftar till att minska bråk och konflikter hemma och förbättra familjerelationer. I Komet vill man förbättra kommunikationen i familjer och programmet bygger på att de vuxna ska ändra sitt beteende för att problemen ska minska.

Utbildningens upplägg och planering av föräldraträffarna
Utbildningen i Komet omfattar 5 dagar under 2021. Dagarna består av föreläsning på förmiddagen och handledning på eftermiddagen. Samtliga utbildningsdagar är obligatoriska. En videokonferens kommer att anordnas den 18 november 2020 med de anmälda deltagarna om upplägg, krav, vikten av att få ihop en föräldragrupp innan utbildningsstart och hur man genomför rekryteringsträffar.

Parallellt med utbildningen till gruppledare leder du en föräldragrupp tillsammans med en kollega. Obs! Viktigt att du redan nu planerar och bjuder in till föräldragruppen till våren. Föräldraträffarna hålls vid åtta tillfällen á 2,5 timmar. En återträff genomförs med gruppen efter någon månad. Planera in föräldraträffarna mellan utbildningstillfällena.

Utbildningsdag 1-torsdagen den 4 mars (v.9) kl. 09.00-16.00
Utbildningsdag 2-torsdagen den 15 april (v.15) kl. 09.00-16.00
Utbildningsdag 3-torsdagen den 6 maj (v.18) kl. 09.00-16.00
Utbildningsdag 4-torsdagen den 27 maj (v.21) kl. 09.00-16.00
v.43 Torsdagen 28 oktober TRÄFF 5 (handledning + certifiering)

Fet text = blivande gruppledare har utbildningsdag i Luleå. Kursiv text = när blivande gruppledare träffar föräldrarna.

V. 9 Torsdagen den 4/3 TRÄFF 1-Genomgång av förintervjuer med vh, träff 1 och träff 2 + handledning.
v.10 Förintervjuer med vh. SPORTLOV
v.11 Förintervjuer med vh.

v.12 Förintervjuer med vh.
v.13 Föräldraträff 1 (veckan startar med måndag 29/3)
v.14 PÅSKLOV
v.15 Föräldraträff 2
V. 15 Torsdagen den 15/4 TRÄFF 2-Genomgång av föräldraträffarna 3, 4 och 5 + handledning.
v.16  Träff 3 med föräldrarna
v.17 Träff 4 med föräldrarna
v.18 Träff 5 med föräldrarna 
V. 18 Torsdagen den 6/5 TRÄFF 3-Genomgång av träff 6, 7 och 8 + handledning 
v.19 Träff 6 med föräldrarna
v.20 Träff 7 med föräldrarna
v.21 Träff 8med föräldrarna
v.21 Torsdagen den 27/5 TRÄFF 4-Genomgång SBK och uppföljningsträff + handledning
Perioden här emellan. Ny föräldragrupp, er andra utbildning som gruppledare. 
v. 43 Torsdagen den 28/10 TRÄFF 5-Handledning + certifiering

Plats
Luleå, Elite Stadshotellet.

Målgrupp
Du som arbetar inom skola eller socialtjänst med barn-och familj och som
planerar att starta föräldrastödsgrupper.

Avgift
10 000 kr (exkl. moms) för medlemskommunerna i Norrbotten. Privata aktörer 15.000 (exkl moms). I avgiften ingår samtliga måltider för alla dagarna samt kursmaterial. Avgiften faktureras efter första kurstillfället.

Logi
Ordnar deltagarna själva.

Anmälan
Anmälan är bindande (kan överlåtas till ersättare) och görs längst ner på sidan senast 2020-11-04. Anmäl er gärna så snart ni kan. Antalet platser är begränsat till max 12 deltagare. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få anmälda deltagare.

Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan, 070-693 54 78 eller marie.malkan@kfbd.se

Ändring/Avanmälan
Görs till Marie Malkan, 070-693 54 78 eller marie.malkan@kfbd.se