Meny

Trygghetskonferensen "Fakta och fördomar om risk och kris" 30 september 2021

Datum: 30 september 13:00 - 30 september 14:30
Plats: Digitalt

Digital föreläsning med Misse Wester. Fakta och fördomar om risk och kris 30 september 2021 kl 13.00-14.30.


I väntan på att vi återigen ska kunna anordna en Trygghetskonferens på plats i Luleå vill vi skapa möjlighet att lyfta frågor som till exempel hur tilliten påverkar samhället och vad den innebär för den upplevda tryggheten. Under 2021 byter därför konferensen skepnad och blir delvis digital. Vi startar med digitala arrangemang och avslutar med en fysisk konferens i Luleå när så är möjligt.

Trygghetskonferensen vänder sig till dig som arbetar inom myndighet, kommun eller organisation som arbetar med trygghetsskapande åtgärder.

Tema tillit
Temat för den kommande Trygghetskonferensen, ”Tillit i en orolig tid?”, är mer aktuellt än någonsin. Covid-19 påverkar oss alla och framtiden har blivit svårare att förutsäga. Ett trygghetsskapande arbete behövs mer än någonsin för att öka tilliten i samhället.

Om föreläsningen
Att kommunicera kring risk och kris är centralt för krishantering, viket det senaste årets pandemi visat. Men vem som talar, vem som lyssnar och vad det får för konsekvenser är ibland svårt att avgöra. Forskning på området visar att det ibland finns betydande skillnader mellan hur myndigheter tänker kring befolkningens behov, och vad befolkningen själva tycker de behöver. Föreläsningen syftar till att belysa dessa skillnader för att kunna få till en bättre och mer anpassad dialog mellan olika parter samt hur dialogen kan bidra till att stärka eller minska förtroende och tillit. Misse är professor vid avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet på Lunds universitet. Hon har forskat kring riskuppfattningar, risk- och kriskommunikation och mänskligt beteende i kriser.

ANMÄLAN
Anmäl dig längst ner på sidan senast 28 september.

Länk till föreläsningen skickas ut till alla anmälda innan föreläsningens start.