Meny

Utmaningar i integrationskedjan "Från ankomst till etablering" 13 november 2019

Plats: Luleå, Quality Hotel

Temat för dagen är som titeln beskriver utmaningar i integrationskedjan med focus på svårigheterna att ta sig in på arbetsmarknaden. Innehållet under dagen kommer att vara allt från information om läget inom integrationsområdet från Migrationsverket till exempel på lyckade projekt/metoder från Sveriges avlånga land.

TID
13 november 2019 med start kl 10.00 (fika serveras från kl 09.15) och beräknad avslutning kl 16.00.

PLATS
Luleå, Quality Hotel.

AVGIFT
Konferensen är avgiftsfri, lunch och fika ingår. Antalet deltagare kommer att vara begränsat till max 60 personer.

MÅLGRUPP
Konferensen vänder sig till er som jobbar i kommunerna med utrikesfödda som behöver stöttning och insatser för att kunna ta sig ut på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadskonsulter, arbetsledare, socialsekreterare m fl.

ANMÄLAN
Gör du på längst ner på sidan senast 1 november 2019.

PROGRAM

09,15-10,00
Fika och mingel

10,00-10,15
Inledning Lars Sandström Norrbottens Kommuner

10,15-10,40
Vad händer på Arbetsförmedlingen?
Vi får en uppdaterad lägesbild av dom förändringar som sker inom arbetsmarknadspolitiken.
Daniel Nilsson chef Arbetsförmedlingen

10,40-11,00
Läges bild från Migrationsverket.
Kenneth Andersson MIG

11,00-12,00
Vilka erfarenheter av arbete och utbildning har våra migranter? En föreläsning som lyfter synen på arbete, hur ser man på kvalifikationer/kompetenser och vilka förväntningar finns kopplade till kön, ålder, religion och status.
Jonathan Malm Religionsvetarna

12,00-13,00
Lunch

13,00-14,00
”Bäst i Sverige men någon annan får gärna slå oss!” Hör Sandvikens etableringskoordinatorer och praktikanskaffare beskriva och inspirera hur de framgångsrikt jobbar med nära kontakter i lokala näringslivet.
Jonathan Hellström, Marcus Hägg och Viktor Nordin Sandvikens kommun

14.00-14,30
”Framgångsfaktorer och utmaningar i projektet Workplace Luleå” Projektet går mot sitt slut och resultaten skall redovisas.
Mattias Carlsson AMF Luleå Kommun

14,30-15,00
Fika mingel

15,00-16,00
Integration och tillväxt

Konferensen är ett samarrangemang med projektet Integration och tillväxt i Norrbotten.