Meny

Utvecklingsprogram inom hälso- och sjukvård 4 tillfällen under 2018

Datum: 17 oktober 00:00 - 14 november 16:00
Plats: Luleå, Sunderby Folkhögskola

Norrbottens Kommuner inbjuder till ett utvecklingsprogram inom hälso- och sjukvård kring medicinsk ledning, förbättrings och utvecklingsarbete, lagstiftning, föreskrifter m m under åtta dagar vid fyra tillfällen.

Norrbottens Kommuner inbjuder till ett utvecklingsprogram inom hälso-och sjukvård kring medicinsk ledning, förbättrings och utvecklingsarbete, lagstiftning, föreskrifter mm under åtta dagar vid fyra tillfällen.

TID  
6-7 mars, 29-30 maj, 25-26 september och 13-14 november 2018. Inleder alltid första dagen kl. 09.30 med kaffe och avslutar dag två ca kl. 16.30

PLATS   
Sunderby hotell och konferens Kråkbergsvägen 7, S Sunderbyn

MÅLGRUPP   
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Medicinskt ansvarig för rehabilitering, verksamhetschef/hälso- och sjukvårdschef eller motsvarande med medicinskt ledningsansvar.

FÖRELÄSARE  
Susanne Wallin Pettersson, specialist och mångårig expert på hälso- och sjukvårdsjuridik och ledning avseende offentlig och privat vård och omsorgssektor.

PROGRAM Utvecklingsprogram innehåll
Del 1 Ledningssystemet, kvalitetsledning och utvecklingsledarskap
• Uppdrag och roll 
• Lagens krav 
• Ledningssystemet 
• Samarbetet med vårdgivaren och verksamhetschef 
• Utvecklingsledarskap 
• Kvalitetsstyrning och –säkring

Del 2 Hälso- och sjukvårdsprocessen och effektiv processledning  • Hälso- och sjukvårdsprocessen
• Vad är en process?
• Processkartläggning 
• Processledningsansvar och organisation 
• Styrgrupp och arbetsgrupp 
• Forum och möten 
• Ansvar för resultat och åtgärder

Del 3 Det systematiska förbättringsarbetet, risk och händelseanalys
• Rapporteringsskyldigheten
• Nationell analysmodell för risk- och händelseanalys 
• Lex Maria-utredning
• Implementeringsarbete
• Utvecklingsstrategier 
• Ständigt förbättringsarbete

Del 4 Egenkontroll och patientsäkerhetsberättelsen
• Uppföljning eller utvärdering 
• Årshjul
• Egenkontrollplan
• PSB 
• Analys och bedömning av resultat 
• Resultatpresentation

Hålltider:
Dag 1.
09.30 Kaffe
10.00 Inledning
Föreläsning Susanne Wallin Pettersson
12.00 Lunch
13.00 Forts. Föreläsning varvat med arbete i grupp
Reflektioner, feedback
Kaffepaus
Ca 16.30 Avslutning för dagen

Dag 2.
Start 08.30
och avslutning ca kl. 16.00

AVGIFT  
Pris 4.875 kr (exkl moms) per deltagare och tillfälle, totalt 19.500 kr. I avgiften ingår kaffe och lunch. Avgiften faktureras efter första kurstillfället.
 
LOGI 
Ev logi bokas av deltagaren själv. Logi på Sunderby Folkhögskola Hotell och konferens Tel: 0920-266600

ANMÄLAN  
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 2018-02-05. Då antal deltagare är begränsat till 20 personer erhåller varje kommun en plats och resterande platser tilldelas genom först till kvarn. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få anmälda deltagare.

AVANMÄLAN  
Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

VÄLKOMMEN

Eva Lakso
Norrbottens Kommuner