Meny

Vägledarring för vägledare och samordnare i Delaktighetsmodellen 16 oktober 2019

Datum: 16 oktober 10:30 - 16 oktober 16:00
Plats: Luleå, Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B

Vägledarringen är et lärande nätverk för erfarenhetsutbyte, inspiration och påfyllnad av kompetens för dig som är utbildad vägledare eller samordnare för Delaktighetsmodellen.

Tid 
191016, klockan 10.30-16.00, fika från 10.00

Plats 
Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå

Målgrupp 
Utbildade vägledare samt samordnare för Delaktighetsmodellen (DMO) i Norrbottens kommuner.

Avgift 
300 kronor, förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch ingår. Avgiften faktureras i efterhand.

Antal deltagare 
Vid för få anmälda ställs vägledarringen in.

Anmälan 
Anmälan görs längst ner på sidan senast 2019-09-19. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan på 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

Avanmälan 
Uteblir anmäld deltagare utan att avanmäla sig debiteras hela avgiften.

Frågor 
Kontakta Benitha Eliasson, benitha.eliasson@kfbd.se eller 070-693 14 98

Ur innehållet
Ett mer detaljerad program skickas ut under hösten  Alla kommuner arbetar olika med DMO och har kommit olika långt. Under dagen pratar vi om eventuella omtag som behövs vg. DMO-arbetet, tips och erfarenhetsutbyte hur andra kommuner arbetar, och så repeterar vi DMO-modellen.
Som vanligt finns tid för erfarenhetsutbyte hur det praktiska DMO-arbetet går, om dilemman och lösningar, samt om läget i landet med DMO. Kom gärna med egna frågor om eller lösningar på problem, meddela dem gärna i förväg så planerar vi in det i programmet.