Meny

Vägledarring för vägledare och samordnare i Delaktighetsmodellen 26 september 2018

Datum: 26 september 10:00 - 26 september 16:00
Plats: Luleå, Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B

Vägledarringen är ett lärande nätverk för erfarenhetsutbyte, inspiration och påfyllnad av kompetens för dig som är utbildad vägledare eller samordnare för Delaktighetsmodellen.

Tid 
180926, klockan 10.00-16.00, fika från 09.30

Plats 
Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå

Målgrupp 
Utbildade vägledare samt kommunernas samordnare för Delaktighetsmodellen (DMO)

Avgift 
200 kronor, förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch ingår. Avgiften faktureras i efterhand.

Antal deltagare 
Vid färre än 8 anmälda ställs vägledarringen in

Anmälan 
Anmälan görs längst ner på sidan senast 2018-09-10. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan på 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

Avanmälan 
Kom ihåg att meddela eventuella förhinder.

Frågor 
Kontakta Benitha Eliasson,  benitha.eliasson@kfbd.se eller 070-693 14 98

Ur programmet
Ett mer detaljerad program skickas ut under hösten  
Nya Vägledare hälsas välkomna.
Information från landet och läget med DMO.
Erfarenhetsutbyte mellan Vägledarna. Hur går DMO-arbetet? Dilemman som uppstår och exempel på lösningar.
Frågor som Vägledarna och samordnarna vill ta upp. Meddela gärna i förväg.


// Benitha Eliasson, FoUI Norrbottens Kommuner