Meny

Växa eller Krympa konferensen 25 maj 2021

Datum: 25 maj 09:00 - 25 maj 14:30
Plats: Digitalt

Konferensen, den tredje i ordningen, är en viktig kunskapsarena för framtidens samhällsutmaningar och en hållbar utveckling i kommunerna i Norrbotten. Temat är: ”Omställningsförmåga för ett hållbart Norrbotten".

TID OCH PLATS
Konferensen är digital och sänds den 25 maj 2021, klockan 09.00-14.30

ANMÄLAN
Anmälan gör du längst ner på sidan senast 20 maj 2021.

AVGIFT
Konferensen är avgiftsfri

ARRANGÖR
Norrbottens Kommuner

MÅLGRUPP
Konferensen vänder sig i första hand till beslutsfattande personer inom kommuner, myndigheter och organisationer som på ett eller annat sätt arbetar med att skapa attraktiva hållbara samhällen genom samverkan.

INFORMATION
Mer information finns på vår hemsida www.norrbottenskommuner.se

PROGRAM
09.00-09.30
Digital incheckning

09.30-09.35
Välkommen!
Claes Nordmark, ordförande för Norrbottens Kommuner

09.35-09.40
Dagens program
Helena Karlberg, konferensens moderator

09.40-10.15
Industrins omställning och kommunernas strategier för hållbar utveckling
Brita Hermelin, professor vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet 
Vad innebär den gröna omställningen av industrin och vilka avtryck kan vi förvänta oss i Norrbotten? Finns förutsättningar och avvägningar som är särskilt centrala ur kommunstrategiskt perspektiv? Vi får ta del av omvärldsbeskrivning kring grön tillväxt och dess påverkan på regionalt och lokalt arbete med hållbar utveckling. Särskilt fokus läggs på kommunernas kapacitet, strategiska val och prioriteringar för att svara på förväntningarna.

10.15-10.30
Reflektion över utmaningen med industrins gröna omställning i norr
Peter Larsson, seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Av regeringen utsedd samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten.

10.30-10.50
Kaffepaus

Kl 10.50-11.10
Förutsättningar och förändringsprocesser relevanta för regional utveckling och tillväxt
Wolfgang Pichler, analytiker, Tillväxtverket
Trender, utvecklingsmönster samt förutsättningar för kompetensförsörjning. Hur behöver synen på hållbarhet utvidgas för lokal och regional utveckling?

11.10-11.25
Kan man mäta livskvalitet?
Sofi Sjöberg, analytiker, Tillväxtverket
Sedan lång tid tillbaka mäts ekonomiska aktiviteter nationellt och regionalt, med hjälp av måtten BNP och BRP. För att kunna följa regional utveckling med fokus på bland annat livskvalitet har Tillväxtverket och Reglab utvecklat mätsystemet BRP+. Kan detta vara ett sätt att synliggöra andra värden och säkerställa hållbara satsningar och samhällsutveckling?

11.35-11.55
Att stanna eller flytta från ett samhälle i omvandling?
Eugenia Segerstedt, forskare, Luleå Tekniska universitet
Många satsningar pågår i Norrbotten för att behålla medborgare lokalt och regionalt samt för att attrahera ny befolkning. Men leder satsningarna till att människor i större utsträckning vill stanna? Eugenia Segerstedt har i sin avhandling “Small Town, Big Move” undersökt människors föreställningar om Kiruna och Gällivare under de stora omställningarna och vad som, över tid, påverkar viljan att stanna eller flytta.

11.55-12.00
Reflektioner från förmiddagen

12.00-13.00
Lunch

13.00-13.40
Jämställd omställning - progressivt och lockande
Gertrud Åström, företagare, jämställdhetspolitisk utredare, filosofie och teknologie hedersdoktor
Karin Forsman, projektledare "På väg mot jämställda och attraktiva kommuner", Norrbottens Kommuner
Robert Bernhardsson, kommunalråd, Jokkmokks kommun
Tommy Nilsson, kommunalråd, Kalix kommun
Kommunerna i Norrbotten kan sägas både äga och betala priset för den kris som ojämställdhet innebär. Nu finns ett öppet fönster till omställning med jämställdhet som en del av lösningen. Vad det kräver? Omvärderingar, nya val och investeringar.

13.40-14.00
Norrbottens unga - nyckeln till framgångsrik utveckling och omställning
Hanna Weinmar, grundare Passionista, Creative Director SIGMAR
Unga måste tas med från start i diskussionen om hur framtiden ska formas i lokalsamhället och i regionen. Ett inspel om framtida generationer –at tityder, normer, förändrade drivkrafter och beteenden med initiativet Passionista som exempel på aktiviteter för att stärka och möjliggöra ungas drivkrafter.

14.00-14.30
Summerande reflektioner och framtidstankar
Vad har vi lärt och hur jobbar vi framåt? Moderator Helena Karlberg leder ett samtal och summerar dagen.