Meny

Förbundsfullmäktige 24 april

Plats: Kiruna stadshus

Ombud i Norrbottens Kommuners förbundsfullmäktige kallas till sammanträde

PROGRAM OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
09.30 Kaffe, thé och smörgås står framdukat
10.00 Välkommen till Kiruna!
Gunnar Selberg, kommunstyrelsens ordförande
10.15 Inledning
Britta Flinkfeldt, styrelsens ordförande
10.30 Kommunutredningen – Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen
Sverker Lindblad och Lisa Hörnström
12.00 Lunch
13.00 - 15.00 Förbundsfullmäktiges sammanträde