Meny

Aktuell Skolpolitik 24-25 augusti 2022

Datum: 24 augusti 09:00 - 25 augusti 15:30
Plats: Pite Havsbad, Piteå

Temat för årets konferens är "Att styra och leda i en föränderlig värld". Det knyter an till de senaste årens krishantering och förändrade världsläge men också till den samhällsomställning som pågår i Norrbotten och Västerbotten. Vilka nya krav och förväntningar innebär det för skolans styrning, ledning och utveckling, exempelvis förmåga att leda i förändring, kapacitet att samverka och beredskap att ”se runt hörnet”?

Tid
24-25 augusti 2022 
Start med registrering och fika den 24 augusti kl. 09.00
Avslut den 25 augusti kl. 15.30

Plats
Pite Havsbad, Piteå

Se inbjudan här>>

Målgrupp
På Aktuell Skolpolitik möts skolpolitiker, skolchefer, rektorer, skolledare, ansvariga för elevhälsa, kvalitetsarbete, folkhälso- och jämställdhetsarbete och andra som är intresserade av skolutveckling och
utbildningsfrågor.

Avgift
3400 kr/person exkl. moms
I avgiften ingår samtliga måltider.
Meddela eventuella allergier vid anmälan.

Anmälan är förlängd till torsdag 11 augusti.

För mer information om anmälan, kontakta:
Linda Lundholm, Norrbottens Kommuner
tel. 070-508 92 63, e-post: linda.lundholm@kfbd.se