Meny

Medarbetare extra lista

Kajsa Myrberg

Förbundsdirektör

Telefon: 070-2427211
E-post: kajsa.myrberg@kfbd.se

Anita Lindfors

Avdelningschef Regional utveckling

Telefon: 070-5835807

E-post: anita.lindfors@kfbd.se

 

 

Annica Henriksson

Avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad

Telefon: 070-6935485
E-post: annica.henriksson@kfbd.se

 

 

Björn Eriksson

Utvecklingsledare Miljö- och Samhällsbyggnad

Telefon: 070-5545803
E-post: bjorn.eriksson@kfbd.se

Karin Sundström

Utvecklingsledare äldreomsorg

Telefon: 070-6935418
E-post: karin.sundstrom@kfbd.se

Catarina Lundqvist

Vetenskaplig ledare Utbildning och lärande

Telefon: 070- 6935433
E-post: catarina.lundqvist@kfbd.se

Benitha Eliasson

Vetenskaplig ledare Socialtjänst

Telefon: 070-6931498
E-post: benitha.eliasson@kfbd.se

 

 

Mats Jakobsson

Vetenskaplig ledare Social Hållbarhet

Telefon: 070 – 6935455
E-post: mats.jakobsson@kfbd.se

Helena Asklund

Utvecklingsledare Psykisk hälsa och Kvinnofrid

Telefon: 070-6935477
E-post: helena.asklund@kfbd.se

 

 

Ulrika Larsson

Förbundssekreterare

Telefon: 070-6935429
E-post: ulrika.larsson@kfbd.se

Marie Malkan

Kurs och konferens

Telefon: 070-693 54 78
E-post: marie.malkan@kfbd.se

 

 

Åsa Sturk

Ekonomi och personal

Telefon: 070-6935498
E-post: asa.sturk@kfbd.se

Thomas Lindmark

Information och säkerhet

Telefon: 070-6665338
E-post: thomas.lindmark@kfbd.se

 

 

Åsa Heikkilä

Utvecklingsledare Kommunal hälso- och sjukvård

Telefon: 070-508 06 63
E-post: asa.heikkila@kfbd.se