Meny

Medarbetare

Helena Asklund

Utvecklingsledare Psykisk hälsa och Kvinnofrid

Telefon: 070-693 54 77
E-post: helena.asklund@kfbd.se

Ann-Christin Aspvik

Förbundsstrateg Hållbar tillväxt

Telefon: 070-508 28 01
E-post: ann-christin.aspvik@kfbd.se  

Benitha Eliasson

Vetenskaplig ledare Social välfärd

Telefon: 070-693 14 98
E-post: benitha.eliasson@kfbd.se

Björn Eriksson

Utvecklingsledare Miljö- och Samhällsbyggnad

Telefon: 070-554 58 03
E-post: bjorn.eriksson@kfbd.se

Karin Forsman

Projektledare Jämställdhet

Telefon: 070-601 19 56
E:post: karin.forsman@kfbd.se

Åsa Heikkilä

Utvecklingsledare Kommunal hälso- och sjukvård

Telefon: 070-508 06 63
E-post: asa.heikkila@kfbd.se

Annica Henriksson

Avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad

Telefon: 070-693 54 85
E-post: annica.henriksson@kfbd.se

Johan Hörnemalm

Vetenskaplig ledare 

Telefon: 070-600 13 74
E-post: johan.hornemalm@kfbd.se

Stina Karlsson

Projektledare Lärcentrasatsningen

Telefon: 070-508 07 33
E-post: stina.karlsson@kfbd.se 

Catrine Kostenius

Professor i hälsovetenskap och flexitforskare 

Telefon: 070-200 04 64
E-post: Catrine.kostenius@kfbd.se

Eva Lakso

Avdelningschef Social Välfärd

Telefon: 070-693 54 17
E-post: eva.lakso@kfbd.se

Ulrika Larsson

Förbundssekreterare

Telefon: 070-693 54 29
E-post: ulrika.larsson@kfbd.se

Thomas Lindmark

Information och säkerhet

Telefon: 070-6665338
E-post: thomas.lindmark@kfbd.se

Catarina Lundqvist

Vetenskaplig ledare Utbildning och lärande
FoUI-samordnare

Telefon: 070-693 54 33
E-post: catarina.lundqvist@kfbd.se

Marie Malkan

Kurs och konferens

Telefon: 070-693 54 78
E-post: marie.malkan@kfbd.se

Kajsa Myrberg

Förbundsdirektör

Telefon: 070-2427211
E-post: kajsa.myrberg@kfbd.se

Lena Nyström

Projektledare Folkhälsa

Telefon: 070-3002358
E-post:lena.nystrom@kfbd.se

Lars Sandström

Stabschef

Telefon: 070-578 38 53
E-post: lars.sandstrom@kfbd.se

Åsa Sturk

Ekonomi och personal

Telefon: 070-6935498
E-post: asa.sturk@kfbd.se

Ingegerd Skoglind-Öhman

Utvecklingsledare inom social välfärd

Telefon: 070-601 59 53
E-post: ingegerd.skoglind-ohman@kfbd.se