Meny

Medarbetare

Helena Asklund

Samverkansledare Psykisk hälsa och Integration

Telefon: 070-6935477
E-post: helena.asklund@kfbd.se

 

 

Ingrid Carlenius

Samverkansledare Social välfärd

Telefon: 070-2135815
E-post: ingrid.carlenius@kfbd.se

Benitha Eliasson

Vetenskaplig ledare Socialtjänst

Telefon: 070-6931498
E-post: benitha.eliasson@kfbd.se

 

 

Björn Eriksson

Samverkansledare Miljö- och Samhällsbyggnad

Telefon: 070-5545803
E-post: bjorn.eriksson@kfbd.se

Kjell-Åke Halldén

Förbundssekreterare och kommunikatör

Telefon: 070-6661774
E-post: Kahn@kfbd.se

 

 

Annica Henriksson

Samverkansledare Utbildning och arbetsmarknad

Telefon: 070-6935485
E-post: annica.henriksson@kfbd.se

 

 

Mats Jakobsson

Vetenskaplig ledare Social Hållbarhet

Telefon: 070 – 6935455
E-post: mats.jakobsson@kfbd.se

Marja - Leena Komulainen

Samordnare eHälsa

Telefon: 070-3890029
E-post: marja-leena.komulainen@kfbd.se

 

Catrine Kostenius

Professor i hälsovetenskap och flexitforskare 

Telefon: 070-2000464

E-post: Catrine.kostenius@kfbd.se

Eva Lakso

Samverkansledare Social Välfärd

Telefon: 070- 693 54 17

E-post: eva.lakso@kfbd.se

Ulrika Larsson

Koordinator Kurs- och konferens och Jämställdhetsintegrering

Telefon: 070-6935429
E-post: ulrika.larsson@kfbd.se

Anita Lindfors

Utvecklingsstrateg Regional utveckling, internationella frågor och EU frågor

Telefon: 070-5835807

E-post: anita.lindfors@kfbd.se

 

 

Thomas Lindmark

Teknik och IT

Telefon: 070-6661153
E-post: thomas.lindmark@kfbd.se

 

 

Catarina Lundqvist

Vetenskaplig ledare Utbildning och lärande

Telefon: 070- 6935433
E-post: catarina.lundqvist@kfbd.se

Marie Malkan

Administration och personal

Telefon: 0920-20 54 08 eller 070-6935478
E-post: marie.malkan@kfbd.se

 

 

Kajsa Myrberg

Direktör och FoUI-chef

Telefon: 070-2427211
E-post: kajsa.myrberg@kfbd.se

Lars Sandström

Samverkansledare Arbetsmarknad

Telefon: 070-5783853

E-post: lars.sandstrom@kfbd.se

Åsa Sturk

Ekonomi

Telefon: 0920-20 54 06 eller 070-6935498
E-post: asa.sturk@kfbd.se

Karin Sundström

Utvecklingsledare äldreomsorg

Telefon: 070-6935418
E-post: karin.sundstrom@kfbd.se

Marianne Öhman

Utvecklingsledare inom Folkhälsa

Telefon: 070-6935487
E-post: marianne.ohman@kfbd.se