Meny

Cannabisprogrammet för ungdomar


Cannabisprogram för ungdomar är en vidareutveckling av haschavvänjningsprogrammet (HAP). HAP är en psykoedukativ behandling indelad i en medicinsk, en psykologisk och en social fas.

Metoden har inslag av återfallsprevention och kognitiva tekniker, och använder motiverande samtal som samtalsmetodik. Målgrupp för cannabisprogram för ungdomar är ungdomar och unga vuxna som har rökt cannabis men inte i den omfattningen att de bedöms vara i behov av HAP, eller som är för unga för HAP.

Vill du veta mer; http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjermissbrukochberoende/sokiriktlinjerna/anvandning-missbrukellerberoen7