Meny

Haschavvänjningsprogrammet (HAP)

HAP har en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring. Programmet har använts i Sverige sedan början av 1990-talet.

Målgrupp
Ungdomar över 18 år som missbrukar eller är beroende av cannabis och som vill sluta använda drogen.

Syfte
Att påverka missbruket, tankemönster samt psykologisk och social kompetens.

Innehåll och genomförande
Metoden är manualbaserad, men terapeuten måste anpassa sessionerna efter varje ungdoms enskilda behov. Det finns innehålls- och metodmässiga inslag i HAP som även används i motiverande samtal (MI) och återfallsprevention (en form av KBT).

Programmet tar hänsyn till cannabinoidernas hämmande inverkan på kognitiva funktioner, och det följer den farmakologiska utsöndringsprocessens stadier. Programmet innehåller tre faser, en medicinsk, en psykologisk och en social fas. Hemuppgifter ingår i programmet, liksom urinprov för droganalys. Efter avslutat program erbjuds stödkontakt utifrån individuella behov.

Utbildning och licens
För att arbeta med HAP krävs certifiering. Arbetet förutsätter grundläggande kunskaper om narkotika, missbruk, beroende och behandlingsarbete. Det förutsätter dock inte utbildning i MI eller KBT.

Vill du veta mer; https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/haphaschavvanjningsprogrammet