Meny

Haschavvänjningsprogrammet (HAP)

HAP har en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring. Programmet har använts i Sverige sedan början av 1990-talet.


Innehåll och genomförande

Metoden är manualbaserad, men terapeuten måste anpassa sessionerna efter varje ungdoms enskilda behov. Det finns innehålls- och metodmässiga inslag i HAP som även används i motiverande samtal (MI) och återfallsprevention (en form av KBT).

Programmet tar hänsyn till cannabinoidernas hämmande inverkan på kognitiva funktioner, och det följer den farmakologiska utsöndringsprocessens stadier. Programmet innehåller tre faser, en medicinsk, en psykologisk och en social fas. Hemuppgifter ingår i programmet, liksom urinprov för droganalys. Efter avslutat program erbjuds stödkontakt utifrån individuella behov.

Vill du veta mer https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/haphaschavvanjningsprogrammet

Målgrupp

Ungdomar över 18 år som missbrukar eller är beroende av cannabis och som vill sluta använda drogen.

Syfte

Att påverka missbruket, tankemönster samt psykologisk och social kompetens.

Utbildning och licens

För att arbeta med HAP krävs certifiering. Arbetet förutsätter grundläggande kunskaper om narkotika, missbruk, beroende och behandlingsarbete. Det förutsätter dock inte utbildning i MI eller KBT.