Meny

Aktuellt

Här presenterar vi aktuellt inom miljö- och samhällsbyggnad

Trygghetskonferensen 2018:

”Från utanförskap till gemenskap”

Boka in datumet redan nu! Den 11 - 12 april 2018 är det dags för den femte konferensen som vänder sig till dig som arbetar inom myndighet, kommun eller organisation som arbetar med trygghetsskapande åtgärder.
Text Tryggare kan ingen vara på röd banner

​Temat för konferensen 2018 är ”Från utanförskap till gemenskap”.  Tillsammans vill vi visa hur främjande och förebyggande arbete kan ge positiva effekter inom områden som utmanar oss idag, som utanförskap, ohälsa, ökad ojämlikhet mellan grupper, våld och kriminalitet – samt för att öka tilliten i samhället.

Miljösamverkan

Projektet miljösamverkan Norrbotten är nu avslutat och utvärderat. Resultaten i de olika arbetsgrupperna finns dokumenterat i 5 rapporter som återfinns under rubriken miljö/dokument/rapporter. Under hösten kommer en arbetsgrupp att utifrån utvärderingen och diskussionerna med miljöchefer och politiker i Jokkmokk den 9-10/5 att föreslå hur en fortsättning på verksamheten kan se ut.